Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 15. januar 2008 kl 19.30 Ut i naturen: På vingene mot vest

Havørn – viktig norsk eksport

På vingene mot vest: Havørn lander på reiret med mat. (Foto: Dag Brynjelsen)
På vingene mot vest: Havørn lander på reiret med mat. (Foto: Dag Brynjelsen)
Havørna, Europas største rovfugl, har vært utrydningstruet i Norge og blitt borte fra mange andre land i denne verdensdelen. Men etter at den ble fredet i 1968, er bestanden nå så stor at det kan fraktes over 100 havørnunger til Irland de neste fem årene.

Den siste havørna ble skutt i Irland i 1906, men i 2007 ble det fraktet 20 havørnunger fra Norge til Killarney Nasjonalpark i Irland. Håpet er at dette vil danne grunnlaget for en ny havørnbestand. I "Ut i naturen" følger vi Alv Ottar Folkestad og Siv Midlien som har jobben med å samle inn ungene i Norge.

Blandet mottakelse
Men i Irland er mottakelsen blandet. Når de første havørnene ankommer Irland, møter de store protester fra sauebøndene i området.

"Ut i Naturen" har fulgt hele prosessen – fra de irske myndighetene tok kontakt med Norge for å få tilbake havørna og fram til de første havørnene igjen er på irsk jord. For første gang på over hundre år flyr det igjen havørn over det irske landskapet.

Program fra Naturredaksjonen, NRK Hordaland
Programansvarlig: Magne Helge Sleire
Redaktør: Terje Dale, tlf: 91 53 24 30 terje.dale@nrk.no
Kontaktperson: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57