Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 mandag 29. juni 2009 kl 22.15 Dokusommer: Et tårn av løfter

Den mørke baksiden

Uverdige og farlige arbeidsforhold avdekkes i dokumentarfilmen Et tårn av løfter. (Foto: NRK/SVT/DR)
Uverdige og farlige arbeidsforhold avdekkes i dokumentarfilmen Et tårn av løfter. (Foto: NRK/SVT/DR)
Telenor og Ericsson har vært ledende når det gjelder utbyggingen av mobilmarkedet i Bangladesh, men det er ikke et glansbilde som dukker opp når forholdene rundt investeringene granskes.

Veien til økt globalisering har noen vinnere, men også mange tapere.

Denne dokumentaren viser hvordan Ericsson og Telenor i lang tid har neglisjert sin egen Code of Conduct, både når det gjelder sikkerhet og arbeidsmiljø. Dette har pågått i mer enn ti år, men det er først når selskapene blir konfrontert med de forferdelige forholdene at noen reagerer.

Barnearbeid og miljøkatastrofer
Tragiske arbeidsulykker, barnearbeid, uforsvarlige arbeidsforhold og miljømessige katastrofer er hverdagshendelser i fabrikkene i Bangladesh, og det er tusenvis av fattige arbeidere som jobber for underleverandørene til Ericcson og Telenor.

Samtidig garanterer de multinasjonale selskapene til både offentlighet og aksjonærer at de ansattes og leverandørenes grunnleggende menneskerettigheter og miljømessige standarder er ivaretatt. Dokumentaren viser hvordan disse garantiene kun er et tårn av løfter.

Mediestorm og ærespriser
"Et tårn av løfter" er en av tre dokumentarfilmer i serien "Flip the Coin" av Erling Borgen og Tom Heinemann. De tar for seg globaliseringens konsekvenser for små samfunn i utviklingsland.

Da filmen ble sendt første gang i mai 2008, vakte avsløringene om arbeidsforholdene i Bangladesh store reaksjoner i media. Regissør Tom Heinemann har i mange år jobbet med radio og tv-dokumentarer som sin journalistiske plattform, og har vunnet flere priser for sitt arbeid.

Nordisk dokumentar produsert i samarbeid med SVT, DR og NRK
Originaltittel: Flip the coin – A Tower Of Promises
Regi: Tom Heinemann
Norske kommentarer: Erling Borgen
Pressekontakt: Anja Nylund Hagen, tlf: 91164716
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900