Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 lørdag 19. februar 2005 kl 20.10 Profil: Broken Column

Omstridt kunst i Stavanger


"Broken Column" er en skulpturinstallasjon av kunstneren Anthony Gormley, plassert ut på forskjellige steder i Stavanger
"Broken Column" er en skulpturinstallasjon av den internasjonalt kjente kunstneren Anthony Gormley, plassert i Stavanger. Kunstneren har fra før flere store stedsbundne skulpturer og installasjoner rundt hele verden. I Stavanger har debatten vært hissig og motstanden stor.

"Broken Column" er en installasjon som består av 23 jernfigurer plassert over hele Stavanger - i sentrum, i kirkegården, i et klasserom, i private hjem, i en butikk og så videre. Selv om skulpturene står spredt, skal de høydemessig stå "oppå hverandre" slik at de sammen danner en imaginær søyle som er spredt eller brutt. Derav navnet "Broken Column".

Kunsten og publikum
Kveldens Profil handler om konfrontasjonen som kan oppstå mellom kunsten og publikum. Her fokuseres det ikke bare på selve kunsten, men også på reaksjonene til den, og debatten rundt kunsten i sitt planlagte miljø.

"Broken Column" er den første stedsbundne og permanente skulpturinstallasjon i Norge siden Vigelandsanlegget, men der stopper også sammenligningen. Der hvor Vigeland plasserte alt i en park uten gjerde, sprer "Broken Column" seg utover byen, også i private hjem. Verket utfordrer og stiller spørsmål om kunstens rolle i samfunnet – om hvor kunst skal være og hvordan kunsten påvirker våre liv.

"Broken Column" tvinger fram et standpunkt fra Stavangers befolkning. – Har du ikke en holdning til "Broken Column", så er du ikke fra Stavanger, sier Ellen Sæthre, direktør ved Rogaland Kunstmuseum.

Norsk dokumentar
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf 23 04 74 83 / 98 87 50 78