Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 27. juni 2010 kl 09.30 Språkteigen

Språkgeneralen Vinje

Han får nokon til å applaudere, medan andre riv seg i håret. Og sjølv om han er pensjonert vil Finn-Erik Vinje aldri gi seg som språkvaktar.

Sommargjest Finn-Erik Vinje sit klar for å svare på lyttarane sine spørsmål, som til dømes desse:
- Er du i slekt med Aasmund Olavsson Vinje?
- Korleis går det med språkvasken av Grunnlova?
- Finst det dialektar i Norge du ikkje forstår?
- Tek du ein «Willoch» og blir meir raus og fornuftig etter at du pensjonerer deg?
- Pleidde du å rette på språket til borna dine?

Dessutan kjem professor Arne Torp innom for siste gong. Denne gongen forklarar han kva som ligg bak namna Islan, Grønland og Holland.