Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 2. juli 2006 kl 17.30 Åpen himmel: Aftensang fra Erkebispegården Museum

Åpen himmel

Det blir salmesang blant ruinene i Erkespispegården Museum i Trondheim kombinert med evige og tidløse ord. Det er fortellingen om en kirke som lå i ruiner, men som reiste seg.

Fra ruin til katedral
Erkebispegården i Trondheim er Nordens eldste profane bygning med bevarte deler fra 1100- og 1200-tallet. Her er den store representasjonshallen hvor erkebiskopen tok imot sine gjester fra nær og fjern, og hans private gemakker som ble brukt som lensherrens private bolig på 1600-tallet, og som tidlig 1800-tallet huset de norske kronregaliene.

I 1983 brant to gamle bygninger ned til grunnen. Etter fem års arkeologiske utgravninger ble det reist et nytt museumsbygg rundt de rike funnene som ble gjort på branntomten.

De gamle forsvarsmurene ble avdekket og inngår nå som en del av museet sammen med det mest enestående funnet: Erkebiskopens myntverksted som er bevart akkurat slik arkeologene fant det.

Museet kan vise originalskulpturer fra Nidarosdomen, skulpturer med ornamenter, mennesker, dyr og fabelfigurer uten sidestykke i Skandinavia.

Det er i disse omgivelsene vi får høre Nidarosdomens Jentekor i vakker salmesang dirigert av Anita Brevik. Kantor Petra Bjørkhaug og saxofonist Jon Pål Inderberg vil fylle museet med gamle og nye musikalske perler og sokneprest Tor Singsaas binder det hele sammen med ord som forener fortid og nåtid - fra ruin til katedral.

NRK1, søndag 29.januar kl.17:30.
Egenprodusert dokumentar fra NRK Program Riks, Tyholt (2006)
Kontaktperson: Helge Gudmundsen, tlf. 73 88 18 15

SE OGSÅ:
  • Helge Gudmundsen helge.gudmundsen@nrk.no