Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 torsdag 15. juli 1999 kl 21.00 Ostindiafareren Götheborg III

Ostindiafareren Götheborg III (t)


NRK2 torsdag 15. juli kl 21.00
Ostindiafareren Götheborg III

Rekonstruksjon av 1700-talls seiler

Eksperter på skipsbygging og historikere står bak en rekonstruksjon av en ostindiafarer fra 1700-tallet. Det spennende prosjektet utføres for tiden ved Terra-Nova verftet ved Eriksberg i Sverige. Når skipet er seilklart, skal det prøveseile til Kina hvor det skal klassifiseres for mer ordinær havseilas.
Skipet er en kopi av ostindiafareren \"Götheborg\" som forliste utenfor Nya Älvsborg festning i september 1747. Det fantes også en \"Götheborg II\" på 1760-tallet. Bak prosjektet \"Götheborg III\" står en stiftelse, og båten bygges ved hjelp av sponsor- og arbeidsmarkedsmidler. Prosjektet, som har vakt stor interesse, ikke minst i Kina, vil beløpe seg til 100 millioner svenske kroner.
Men helt original blir båten ikke. Moderne sikkerhetsregler krever lamellimt spant, vanntette skott og motor. Men skrog og rigg blir det samme som hos originalen.
Svenska Ostindiska Kompaniet er blitt sett på som et av Sveriges mest framgangsrike selskap med stor formue. Selskapet førte kinesisk kultur til Sverige og mengder med ostindisk porselen, som ble laget i Kina på 1600-1700-tallet.

Hemmelighetskremmeri
Det er vanskelig å beregne inntektene de ostindiske selskapene, fordi regnskapsbøkene ble regelmessig brent etter hver reise. Dette hemmelighetskremmeriet berodde på at man ville beskytte deleiernes navn og økonomiske interesser, men også på at engelskmenn og hollendere ikke tillot teimport.
For Sverige betydde Svenska Ostindiska Kompaniet at landet utvidet sin handel med eksport av salt, sild, tran, jern og tømmer og import av salt og steinkull til trankokeriene.
Også vitenskapen dro nytte av selskapet virksomhet. Sahlggrenska sykehus og Chalmers tekniske högskola har fått midler fra den ostindiske handelen.
I de senere årene har økonomisk, historisk forskning vist at selskapets virksomhet ikke betydde mye for verken Gøteborg eller Sverige forøvrig. Lite av overskuddet ble investert i Gøteborgs næringsliv, Og for handelen var det den mer hverdagslige forretningen i form av sysselsetting som betydde mest.

NRK2 torsdag kl 21.00

Bilde (Via Scanpix/Internett)
Martin Grill i rollen som en av forfedrene som bygde ostindiafarere i Gøteborg på 1700-tallet. (foto: Bo Håkansson).

Svensk produksjon fra SVT
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123