Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 16. mai 2011 kl 20.15 Dronningen, Slottet og Linstow

Historien om Slottet


Dronning Sonja og kunsthistoriker ved Det Kongelige Slott, Nina Høye, tar oss med på en omvisning på utstillingen "Linstow og Slottet" på Arkitekturmuseet i Oslo. Det er en engasjert dronning som forteller om fremveksten av det nye Christiania, og om hvilket kjempeløft Slottet var for en nasjon som nettopp hadde fått sin selvstendighet.

Christiania fikk tidlig på 1800-tallet en ny status som Norges hovedstad. Grunnloven av 1814 påla kongen av Sverige og Norge å oppholde seg i Norge en viss tid hvert år, men byen manglet en egnet bolig. Stortinget vedtok derfor i 1822 å oppføre en kongebolig. Kong Karl Johan fant under en ridetur i 1824 Bellevue-høyden som skulle bli tomt for Slottet. Kongen ansatte den unge danske arkitekten Hans Ditlev Frants Linstow, men det oppstod en rekke hindringer under byggeprosessen. De foreslåtte tegningene ble redusert, Stortinget stoppet bevilgningene og arkitekt Linstow måtte permittere arbeidsstokken. Samtidig skapte private tomteeiere hindringer for anleggelse av ny vei opp til Slottet. Parkanlegget rundt Slottet fikk heller ikke den dimensjonen kongen og Linstow hadde håpet på. Det tok 25 år å fullføre Norges nye kongebolig og kong Karl Johan døde før Slottet stod ferdig i 1849. Det ble kong Oscar I som fikk æren av å innvie det.

I dette programmet får vi presentert arkitekt Linstows originaltegninger, skisser og modeller av Slottet som samlet kalles "Den store komposisjon". Seerne gis også et innblikk i bygningens ulike funksjoner som bolig, til audienser, mottagelser, fest og middager. Dronningen tar oss også med inn i Slottets store festsal der hun presenterer flere gjenstander fra 1800-tallet, som er knyttet til Kong Karl Johans og arkitekt Linstow. Seerne får også bli med inn i en rekke av Slottets nylig moderniserte og oppussede rom.


NRK Underholdning
Egenproduksjon 2011
Produsent: Torstein Vegheim
Pressekontakt: Sidsel Aarsnes Linden , 23 04 98 41
Tv-seere bes kontakte NRKs Publikumsservice, tlf 815 65 900