Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 4. juli 2004 kl 20.15 Underverk fra industriens barndom

Viktig møkkajobb

Nils Nordberg leser de norske kommentarene. (Foto: Anne Liv Ekroll)
Nils Nordberg leser de norske kommentarene. (Foto: Anne Liv Ekroll)
Sommeren 1858 er kjent som "The Great Stink" i London. Varmt og fuktig vær kombinert med oversvømte kloakkanlegg gjorde forholdene nærmest ulevelige. I tillegg var det farlig, og sykdommer som kolera tok livet av tusenvis. Ingeniøren Joseph Bazalgette så (og luktet) at noe måtte gjøres.

England var det raskest industrialiserte land i verden. Ved folketellingen i 1851 levde over halvparten av innbyggerne i byer – for første gang i historien. Forventet levealder i byene var bare halvparten av landbefolkningen. Logistikk, infrastruktur og sanitæranlegg maktet ikke å holde følge med befolkningsøkningen, noe som skapte store utfordringer. Særlig prekær ble krisen i kloakksystemet i London.

Dødelig forurensing
Innføringen av vannklosetter gjorde at ikke bare arbeiderklassen ble rammet. Snarere tvert imot, for det rennende vannet gjorde de velstående mer utsatt for sykdommer som smittet gjennom vann, for eksempel kolera. I 1853 døde nesten 11 000 mennesker i en epidemi, men motviljen mot å gjøre noe var fremdeles stor. Sommeren fem år senere tvang gjennom en holdningsendring. Stanken fra overfylte kloakkrør og møkk som fløt rundt i gatene, kombinert med varmt vær, gjorde forholdene utålelige. I Parlamentet beskyttet de folkevalgte seg ved å dynke gardinene i lime-saft, uten at det hjalp nevneverdig.

I det lange løp
I løpet av kun 18 dager ble det vedtatt en lov som skaffet penger til konstruksjonen av et gigantisk nytt kloakksystem. Ingeniøren John Bazalgette fikk oppdraget med å lede arbeidet. De neste årene ble det gravet over 13 mil med store nye kloakkrør. Disse var igjen koblet til et nettverk på over 160 mil med kloakksystemer på gatenivå. Byggingen måtte ta hensyn til gravingen av ny undergrunn og toglinjer, som foregikk samtidig. I 1866 var mesteparten av verdensbyen koblet til det nye systemet, som raskt satte standarden for lignende prosjekter i andre byer. Den dag i dag kan Londons innbyggere rette en stor takk til Bazalgette, som mange hevder er den offentlig ansatte som reddet flest liv under Victoria-tiden.

Om serien
Fremskritt er avhengig av store vyer og ambisiøse planer - at mennesker er villige til å ta sjanser. I løpet av industrialiseringen ble det bygget noen konstruksjoner som selv i det 21. århundre fremstår som imponerende. Denne serien ser nærmere på syv av dem, hvorav seks fremdeles eksisterer. Vi lærer hvilket vanvittig prosjekt byggingen av Panama-kanalen var, hvordan Hoover-dammen ble til og hva ingeniøren med det pretensiøse navnet Isambard Kingdom Brunel drømte om å realisere.

Nils Nordberg leser de norske kommentarene.

Innkjøpt dokumentarserie fra BBC
Originaltittel: Seven Wonders from the Industrial World
Pressekontakt: Håkon M. Sverdrup 23 04 98 41 (92 01 55 79),