Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 24. august 2008 kl 22.05 Salmer til alle tider

Gjenkjennelse

"Jeg er glad for at vi pugget salmevers på skolen. Selv om jeg da opplevde det kjedelig, har jeg i dag stor glede av dem."

Slik skriver en lytter til "Salmer til alle tider", og hun er ikke alene. Mange mener at en viktig side ved vår kulturarv er i ferd med å gå tapt. En annen ting som har preget brevene det siste halvåret er hva salmene har betydd i spesielle livssituasjoner.

Salmeversene man lærte på skolen har vært god å lene seg mot når livet har røynet på, og de har satt ord på glede og takknemlighet i lyse tider. Salmeversene er gull verdt for mange.

Denne søndagen får vi høre flere salmer som jeg tror vil skape gjenkjennelse og hente frem gode skoleminner. Salmer som har fulgt mange gjennom livets forskjellige faser.

Dette er hva lytterne ønsker å høre denne uka:
Alltid freidig (Nidarosdomens guttekor), Dype, stille, sterke, milde (Krister St. Hill), Som du dømer (Kine Hellebust), En underfull frelser (Reflex), Ja, engang mine øyne skal (Sverre Moe), Hen over jord et pilgrimstog (Oslo Domkor) og Ned i vester soli glader (Oslo kammerkor).

Som vanlig avslutter Bodil Arnesen med Velsigning,

Forrige salmenøtt
Riktig svar sist skulle være Sigurd Lundes salme "Dine løfter er mange, og vinnere av salmekruset ble Ruth Nordal fra Kristiansand, Else Frølandshagen fra Råde og Magne Nydal, Nordfjordeid

Ny salmenøtt
Fra hvilken salme er strofen "Gi oss trøyst og tukt, la sannings-anden" hentet?

Som en liten hjelp kan vi jo fortelle at salmen står i Salmer 97 og i bedehusets sangbok "Sangboken".

Svar ved å klikke her.

Salmer til alle tider vil denne høsten bli preget av den nye salmeboka som kommer i 2010. Vi vil gi gode smakebiter på forslaget som nå er ute på høring. Hvilke "salmenykommere" kan vi vente oss, og hvilke salmer vil følge oss fra vår nåværende salmebok og inn i den nye? Derfor har vi en spennende salmehøst å se fram til, og vi begynner denne "serien" søndag 7. september.