Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 torsdag 2. juni 2011 kl 22.10 Dagens dokumentar: Ei ny og modig kunstverd


Medan verdsøkonomien sakkar farten, stig prisane i kunstmarknaden. Korleis er det mogleg at eit verk av Jeff Koons kan koste 3,5 millionar dollar eitt år, og 23,5 millionar det neste?

Dansk dokumentar
Originaltittel: Brave New Art World
Kontaktadresse for presse: presse@nrk.no, tlf 414 28 800
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf 815 65 900