Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 onsdag 26. desember 2007 kl 12.00 Dagsnytt

Mo menighet, Rana

Gudstjeneste i Ytteren kirke, Rana, Nordland - med Mo menighet.
2. juledag - Stefanusdagen: Matt. 10, 32-39.
Prekenen prost Martin Kildal.
Liturg sokneprest Per Olsen.
Kantor David Williamson.

Norsk salmebok: 52. 56. 45 v 1-2 og 7-8. 297. 346.

Bjørn Skogly (solosang).
Ragnar Meidel (saksofon).

Salmene er i samme rekkefølgfe som numrene overfor:
Det kimer nå til julefest
Deilig er jorden
Mitt hjerte alltid vanker
Min sjel, min sjel, lov Herren
Han tek ikkje glansen av livet

Tekstleser Sigrid Halse.
Preludium: "Weihnachts-Pstorale" av Gustav Merkel.
Postludium: "Finale – fra Dyrets karneval" – av Camille Saint-Saëns.

Teknisk ansvarlige Nils Mortensen og Stein Gøran Nøstvik.

Mo menighet er en sentrumsmenighet i Rana kommune. Kirken har vært under oppussing, og menigheten har derfor tatt turen til Ytteren kirke som er en av nabomenightene.

Om kirka
Ytteren kirke er en kirke konstruert i en rektangulær form og funksjonalistisk stil (1977) i Mo i Rana i Nordland. Byggverket er i tegl og har 460 plasser.

Altertavlen viser "Juleevangeliet", Korsfestelsen og nattverden" og "Lignelsen om såmannen" - laget av Titti Hovig i 1983.

Ytteren menighet tellere om lag 7000 mennesker og ligger nord og vest for Mo sentrum.

30-årsjubileum
I høst kunne kirka feire sitt 30-årsjubileum, en begivenhete som ble markert med mange ulike kulturaktiviteter i hele 10 dager. Markeringen kunne by på kunst, musikk, konserter, barnefest, gatefest, sirkus og besøk av biskop og ordfører.

Sokneprest Torgils Aurdal har vært i menigheten i alle disse 30 år og sier at han ønsker at kirka skal være et sted for alle - midt i folket! Kirken skal også bryte noen barrierer og grenser.

Jubileet har vært med og inspirere til en ny giv i menigheten, og kirka skal være et livsnært innslag i lokalsamfunnet. Det kristne livsynet er ikke kjedelig, for Gud var en raus og kreativ skaper, sier Aurdal.

Dåpens mysterium
Dåpsvannet er det evige livs fostervann, for det er starten på det evige liv og troens mysterium, sier Aurdal.

Forsøk i kirka
Ytteren menighet er med i Den norske kirkes forsøk med ny trosopplæring. Reformen har fåttt en egen post på statsbudsjettet, og med nye 24 millioner kroner i år forvalter reformen 100 millioner inneværende år i arbeidet med å fornye kirkens trosopplæring for alle døpte mellom 0 og 18 år.

I tillegg har Ytteren menighet innslag av samisk kirkeliv, og dette kommer også til uttrykk i gudstjenesten.

Innholdet i artikkelen er hentet bl. a. fra Norsk kirkeleksikon og tidsskriftet Rana No.