Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 26. januar 2004 kl 23.10 Dok1: Jehovas vitner

Jehovas Vitner beskytter pedofile

I Sverige har en dokumentar om overgrep begått av pedofile medlemmer i Jehovas Vitner ført til voldsomme presseoppslag. De anklagede har aldri stått fram offentlig, men i stedet forsvart seg i annonser innrykket i svenske aviser. Reporterne som står bak dokumentaren, forsøker å snakke med lederne for organisasjonen i Sverige og USA.

I dokumentaren fra Sveriges Television tar medlemmer av Jehovas Vitner for første gang bladet fra munnen og forteller om hvordan organisasjonen slår ring om mistenkte pedofile. SVT-reporterne Janne Josefsson og Lars-Göran Svensson har truffet ledere, ofre og gjerningsmenn i Jehovas Vitner i Sverige og USA.

Overgrep gjennom ti år
Den unge mannen Anders har vært medlem siden barndommen, og forteller i programmet om hvordan han gjennom ti år ble utsatt for seksuelle overgrep.

- Det har påvirket meg veldig, helt til i dag. Overgriperen var stor og sterk, jeg hadde respekt for ham og han truet med å drepe meg om jeg sladret.

Anders henvendte seg til lederne i forsamlingen, de såkalte eldstebrødrene, for å få hjelp. De ga Anders lesestoff om Jehova, og mente at saken skulle løses gjennom en forsoning mellom gjerningsmann og offer. Lesestoffet handlet om å søke trøst i Jehova, om å glemme og å legge alt bak seg. Noen annen hjelp fikk ikke Anders. Eldstebrødrene meldte ikke saken til politiet og overgriperen gikk fri. Han er i dag et meget aktivt og høyt skattet medlem av forsamlingen som reiser rundt og forkynner Jehovas rike.

Flerfoldige ofre
Tidligere eldstebror Roger Carlsson har lenge interessert seg for hvordan seksuelle overgrep mot barn blir håndtert innen organisasjonen. På kort tid fant han 40 andre barn som var blitt offer for overgrep og minst 10 pedofile. Carlsson har forlatt Jehovas Vitner etter å ha vært medlem i 35 år.

- Alle instruksjoner innad i Jehovas Vitner går ut på å beskytte forsamlingen og holde den ren, men ingenting gjøres for å beskytte barnet, sier Roger Carlsson.

Overfor reporterne som står bak dokumentaren erkjenner en av voldtektsmennene i Jehovas Vitner hva han har gjort. Men han mener at det ikke er nødvendig å blande inn politiet. - Vi har tatt opp dette og gjort det godt igjen. Jeg har bedt om unnskyldning, sier han i programmet i "Dok1".

Vitner I USA
Jehovas Vitner styres fra organisasjonens enorme hovedkontor i Brooklyn i New York. Medlemsmassen utgjør i dag ca. 6 millioner. For de svenske reporterne viste det seg umulig å få et intervju med noen av lederne ved hovedkontoret.

- Allting administreres fra Brooklyn. Så hva som skjer i Frankrike eller Sverige beror helt på hva som bestemmes i Brooklyn, sier Bill Bowen, en tidligere eldstebroder som Jehovas Vitner i USA har utpekt som sin hovedfiende.

De siste to årene har han arbeidet for organisasjonen Silent Lambs (Tause lam) som hjelper seksuelt misbrukte barn og ungdommer i Jehovas Vitner. Over 6000 slike tilfeller er registrert. Ifølge Bill Bowen har organisasjonens hovedkontor i New York navnet på over 23 000 pedofile i sitt eget dataregister, navn som er rapportert av forsamlingene. Jehovas Vitner skal ha et vel utbygd system for angiveri, men alle forseelser som blir oppdaget, rapporteres kun til hovedkontoret.

Innkjøpt svensk program
Original tittel: "Uppdrag granskning: Jehovas vittnen"
Regi: Janne Josefsson, Lars-Göran Svensson
Produksjon: SVT
Kontakt i Programinnkjøp Dokumentar: Gunilla Gaarder, 23 04 93 64 Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57