Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 22. februar 2001 kl 20.25 Schrödingers katt

Schrödingers katt (ttv)

NRK1 torsdag 22. februar kl 20.25
Schrödingers katt

Intelligente materialer i Nordsjøen

Schrödingers katt retter i kveld blant annet blikket mot såkalte \"intelligente oljeledninger\". Som de første i verden er norske forskere i ferd med å utvikle en ny teknologi med oljerør som kan bringe olje- og gassutvinningen ned til større havdyp uten at sikkerhetsnivået senkes.

Ved hjelp av optiske fibre og laserlys kan oljeledningene \"se\" hvor stor belastning de får, og når de må skiftes ut. Denne nye teknologien blir trolig tatt i bruk i Nordsjøen til neste år.

Varighet på 20 år
Det er i de fleksible stigerørene forskerne nå bygger inn optiske fibre. Det er disse rørene som bringer oljen og gassen opp fra havbunnen til de flytende plattformene. Langs den optiske fiberstrengen skytes det så en laserstråle, som reflekteres fra forskjellige punkter langs strengen. Refleksjonen forteller om trykk og strekk i rørledningen, og ut fra dette kan forskerne regne ut hvor stor belastning røret er utsatt for, og hvor mye som er igjen av rørets levetid. Et stigerør er vanligvis konstruert for å vare i 20 år.

Store krefter
Stigerørene betraktes som det kritiske punktet i olje- og gassproduksjonen til havs. De utsettes for enorme krefter, både innvendig trykk og ytre påvirkninger ved bølger og strøm.

- Stigerør med optiske fibre gir oss bedre kontroll, og det gjør det mulig å dimensjonere rørene riktigere, sier overingeniør Svein Ivar Sagatun i Norsk Hydro.

Hydro er ett av fire oljeselskap som finansierer denne forskningen. Utprøvingen av stigerørene har foregått ved Marintek i Trondheim.

Større dyp
Det er særlig ved utvinning på store havdyp slike intelligente rør kan bli viktig. I dag foregår det olje- og gassutvinning på 380 meters dyp på norsk sokkel, men på Ormen Lange-feltet planlegges det utvinning ned mot 1000 meter dyp.
Innslaget er ved Jon Hagen.
NRK1 torsdag kl 20.25

Egenproduksjon fra Forskningsredaksjonen NRK Sør-Trøndelag
Programleder: Gry Beate Molvær
http://www3.nrk.no/kanal/nrk1/schrodingers_katt/
Pressekontakt: Siri G. Meyer, tlf. 23048123