Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 24. januar 2002 kl 22.00 Barndommens rike: Barnet og familien

Familierevolusjonen

 Gunnhild Morstøl vokser opp med seks andre søstre hun må dele oppmerksomheten med og gi omsorg. Her sammen med lillesøster. (Foto: UNIVISJON AS)
Gunnhild Morstøl vokser opp med seks andre søstre hun må dele oppmerksomheten med og gi omsorg. Her sammen med lillesøster. (Foto: UNIVISJON AS)
Familien som institusjon har i løpet av de siste tiårene gjennomgått en revolusjon. I
serien ”Barndommens rike” handler det denne uken om familien som barnets mest grunnleggende følelsesmessige relasjon. Men hva er egentlig den gode familie?


- Hvordan en familie er satt sammen i dag, er høyst forskjellig. Men hva som er den gode familie, beror mer på hvordan man har det med hverandre enn på hvem man bor sammen med, sier Frode Thuen.

I tredje program besøker vi ulike familier, alt fra en familie med syv barn som lever i et arbeidsfellesskap lik den situasjon mange barn var i for noen generasjoner siden, til den helt alminnelige tobarnsfamilien. Sist, men ikke minst, møter vi barn som har flere familier å forholde seg til.

A4-familien og storfamilien
I dag er det vanlig å få to barn som er ganske tett i alder. Dette medfører at søsken ser på hverandre som jevnbyrdige i konkurransen om å eksponere seg og få oppmerksomhet fra foreldrene. Og det er en ganske annerledes situasjon enn i en familie med mange barn, der de har klare roller som storesøster/lillesøster og storebror/lillebror, og der de store må vise omsorg for mindre søsken.

”De syv søstre”
Vi tar blant annet turen til familien Morstøl i Rauma kommune. Her blir vi kjent med sju barn, alle jenter, og deres hverdag er annerledes enn i en vanlig A4-familie. De er dessuten sju helt forskjellige søsken: – Noen tror at man føder det samme barnet om og om igjen når man får flere barn av samme kjønn, sier Gunn Nordheim Morstøl. Men ulikhetene i temperament er en faktor man må ta hensyn til hvis barn skal få det godt i en familie.

- Det er en uvanlig oppvekst i dagens samfunn, der det vanlige er to-tre barn med liten aldersforskjell, sier Hanne Haavind, professor i sosialpsykologi: - Med få søsken og lite aldersforskjell lærer barna mye om seg selv og de voksne, og seg selv og de jevnaldrende. Barn befinner seg jo i veldig alderssegregerte sammenhenger i barnehage og skole. Slik blir det et poeng å drive fram individualiteten til barnet, sier hun.

Pendlere
Barn som pendler mellom to familier og får nye søsken, er etter hvert en alminnelig oppvekstsituasjon for mange. En slik familie er med i programmet og formidler hvordan de har funnet ut av det og fått et godt liv sammen. Et liv som går i syklus, med et ulikt antall barn til stede i familien i løpet av en måned.

Mer om serien
”Barndommens rike” utforsker det lekende barnet, det talentfulle barnet og det problemfylte barnet. Serien behandler også framtidens krav til barnefamiliene. De fire halvtimes programmene tar opp ulike utviklingsprosesser hos barn og knytter disse til vår egen tid, til utfordringene i samfunnet og vår kultur.
Nærmere informasjon finner du på: www.barndommens-rike.no Her kan publikum stille spørsmål til fagfolk og dele erfaringer med hverandre.

Serien er produsert av UNIVISJON AS. Faglig ansvarlig: prof. dr. psychol. Frode Thuen ved Universitetet i Bergen. Programprodusenter er Arnt Brandseth og May-Britt Skjelvik ved produksjonsselskapet UNIVISJON, som er en av de største leverandørene av forskningsformidling på TV. De tre programskaperne var også ansvarlige for den populærvitenskapelige TV-serien ”Vårt indre liv”, som gikk på NRK1 og NRK2 i 1999 og 2000. Denne serien fikk meget god mottakelse.

Innkjøpt norsk serie
Produsent: UNIVISJON AS
Regi: Arnt Brandseth og May-Britt Skjelvik
Nærmere informasjon: Frode Thuen (Tlf. 55 58 32 50,e-mail: Frode.Thuen@psych.uib.no ), Arnt Brandseth (Tlf. 55 58 69 02, e-mail: Arnt.Brandseth@ums.uib.no) eller May-Britt Skjelvik (Tlf. 55 58 69 11, May-Britt.Skjelvik@ums.uib.no).
Kontaktperson i Programinnkjøp: Gunilla Gaarder, 23 04 93 64
Pressekontakt Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57

Bilder
1. Gunnhild Morstøl vokser opp med seks andre søstre hun må dele oppmerksomheten med og gi omsorg. Her sammen med lillesøster. (Foto: UNIVISJON AS)
2. Katinka og Kristoffer er to svært ulike søsken, selv om begge har lyst hår og blå øyne. (Foto: UNIVISJON AS)LENKER
  • Mer om serien