Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 lørdag 4. desember 1999 kl 16.30 Kosovo-høring

Kosovo-høring


NRK2 lørdag 4. desember kl 16.30
Kosovo- høring

Utenrikspolitisk debatt om Kosovo

NRK2 sender i ettermiddag opptak fra Kosovo-høringen som fant sted på Universitet i Oslo i vår.

Kosovo- konflikten med undertrykkelse, krigshandlinger, fordrivelse av folkegrupper og andre lands reaksjoner og strategier er blitt en viktig katalysator for diskusjon om nye utenrikspolitiske tendenser etter murens fall.

I et av de største auditoriene ved Universitet i Oslo arrangerte Institutt for statsvitenskap i vår en bred høring om Kosovo-konflikten og den nye situasjonen. Fagfolk, studenter, journalister og interesserte møtte fram for å høre innledninger av ledende forskere på feltet.
Blant hovedspørsmålene var: Har det internasjonale samfunn en legitim rett til å gripe inn militært i et land for å fremme allmenne humanitære mål? Hva betyr folkeretten? Har demokratiske land en rett til å gripe inn overfor stater som bryter grunnleggende menneskerettigheter?

I lys av den pågående krigen ble det også diskutert hvordan ulike forhandlingsspill kan påvirke hendelsesforløpet i utviklingen fram mot internasjonale konflikter. Videre ble \"nye NATO\"s håndtering av konflikter utenfor alliansens kjerne, og hva det betyr for alliansen, tatt opp.

I panelet satt Øyvind Østerud, Anne Julie Semb, Arild Underdal, Nils Butenschøn, Nils Christie og Svein Mønnesland. Høringen ble ledet av Bert Hagtvet.
Kunnskapskanalenens sending på en time og tre kvarter dekker hovedpunkter i debatten, blant annet begrepsredskaper for å forstå den nye utenrikspolitiske situasjonen. Den fortsetter linjen med svært inngående temasendinger som ble innledet med den berømte sendingen med Jürgen Habermas i fjor høst.

NRK2 lørdag kl 16.30

Bilde (via Scanpix/Internett)
Interessen for Kosovo- høringen på Universitet i Oslo var stor. Nå kan tv-seerne også få med seg denne utenrikspolitiske debatten.


Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf. 23 04 98 41