Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 2. mai 1999 kl 19.00 Halleluja

Halleluja (ttv)


NRK1 søndag 2. mai kl 19.00
Halleluja (4:8)

NB! Ny melding

Krigen i Kosovo utfordrer troen

I kveld møter du utenriksminister Knut Vollebæk i \"Halleluja\". Han må kanskje sende norske ungdommer inn i en bakkekrig i Kosovo. Er han mentalt forberedt? Og hva tenker en mann som har Jesus som forbilde om å delta i en krig? Møt utenriksminister Knut Vollebæk i samtale med Kjell Erik Moen.
Knut Vollebæk har levd under et enormt press de siste ukene, både som utenriksminister og som formann i OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa). OSSEs hovedoppgave er å forebygge og stanse konflikter i Europa, så krigen i Kosovo er selve ildprøven både for organisasjonen og dens formann.

Må forsvare krigen
- Vi snakker selvfølgelig en del om hvordan han som OSSE-formann vil jobbe for å få slutt på krigen, men mye av samtalen dreier seg om de dilemmaene han står i som en kristen mann som må forsvare å føre en krig. Dessuten er det nesten overraskende hvor åpent han snakker om hva gudstroen betyr for ham i den ekstreme situasjonen han opplever for tiden, sier programleder Kjell Erik Moen.

Tidligere feltprest
Knut Vollebæk jobbet blant annet som administrasjonsassistent for feltpresten da han var vernepliktig i Skjold i Nord-Norge på slutten av 60-tallet. Så tanker rundt krig og gudstro har han vært opptatt av helt siden den gangen.
- Jeg spør ham blant annet hva som ville være hans siste ord til soldatene før de ble sendt inn i en eventuell bakkekrig dersom han var feltpresten deres i Kosovo, sier Kjell Erik Moen og fortsetter:
- Jeg synes det er påfallende hvor lite vi har hørt både fra Kirken og fra grasrota i KrF rundt NATO-bombingen av Jugoslavia. Selv om dette er en forferdelig vanskelig situasjon hvor man har vært nødt til å velge mellom onder, så kan jeg ikke skjønne at ikke debatten går høyt i sammenhenger hvor man har verdenshistoriens mest kompromissløse pasifist som forbilde, sier Kjell Erik Moen, som også konfronterer utenriksministeren med dette spørsmålet.

Operasanger Anne Lise Berntsen
- Dessuten sørger vi jo for at Vollebæk får noen musikalske pustehull i sin travle hverdag. Ingen ringere enn vår berømte operasanger Anne Lise Berntsen skal synge for ham, sier programlederen
Kjell Erik Moen.

NRK1 søndag kl 19.00

Bilde
Utenriksminister Knut Vollebæk er gjest hos Kjell Erik Moen i \"Halleluja\".

Egenprodusert religiøst program
Programleder: Kjell Erik Moen
Ved Bjørg Kittelsen og Kristin Norseth
Pressekontakt: Anna-Marie Normann, tlf. 23 04 78 53