Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 25. januar 2005 kl 19.30 Ut i naturen: Den siste store elva

Omstridt naturdokumentar

- Det vil være en miljøpolitisk skandale dersom Stortinget ikke verner Vefsna, sier vernesidens hovedtalsmann Per Flatberg (Foto: NRK)
- Det vil være en miljøpolitisk skandale dersom Stortinget ikke verner Vefsna, sier vernesidens hovedtalsmann Per Flatberg (Foto: NRK)
Ut i naturen denne gangen er en reprise av den omstridte fjernsynsdokumentaren "Vefsna – den siste store elva". Dette skjer kvelden før Stortingets energi- og miljøkomité legger fram sitt forslag om vassdraget skal vernes eller ikke. Avgjørelsen treffes av Stortinget 18. februar.

- Vi gjør rede for omfanget av disse planene i programmet, men Ut i naturen har lagt vekt på å vise seerne noen av de viktigste verneverdiene som stortingspolitikerne må forholde seg til, sier programansvarlig Tormod Aune i NRK. Fra før er omkring 1100 norske vassdrag utnyttet til kraftproduksjon, mens 341 er vernet. Av de 76 nye som er vurdert, er det forventet at Stortinget vil føye ytterligere rundt 50 vassdrag til vernelisten.

Ny Alta-sak?
Kampen om Vefsna på Sør-Helgeland har potensiale i seg til å gi Nord-Norge en ny Alta-sak. Vassdraget er det største i Nordland fylke, og er blant de klart største i hele Norge. Vernesiden omtaler Vefsna som selve "juvelen" blant alle de 76 vassdragene som Stortinget nå vurderer å si ja eller nei til å verne. Vedtaket 18. februar skal gi Norge en endelig verneplan for vassdrag.

- Derfor vil det være en miljøpolitisk skandale om Vefsna faller ut også i denne siste runden, sier Naturvernforbundets Per Flatberg. Han viser blant annet til Direktoratet for Naturforvaltnings konklusjon om at Vefsna "står i en særstilling blant alle de vassdragene som nå blir vurdert. Dette både med hensyn til representativitet, størrelse, verdier og inngrepstatus".

Direktoratet for Naturforvaltning har med skarpe utspill kritisert at Vefsna kan bli offer i et politisk spill, der nasjonale verneinteresser settes til side for Statkraft og lokale ordføreres ønske om å tjene penger på flere kraftutbygginger i vassdraget.

Egenprodusert naturdokumentar
Programansvarlig: Tormod Aune tormod.aune@nrk.no
Prosjektleder Ut i naturen: Terje Dale, tlf 91 53 24 30
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 / 98 87 50 78