Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 onsdag 20. januar 1999 kl 23.00 Dokumentar: Jakt - som livsstil

Dokumentar: Jakt - som livsstil (t)

NRK2 onsdag 20. januar kl 23.00
Dokumentar: Jakt - som livsstil

Jakt, natur og fellesskap
I Siljanas i Dalarna regnes tiden før og etter elgjakten. Den uken elgjakten pågår, må alt annet vente. \"Jakt som livsstil\" er en svensk dokumentarfilm om jakt, natur og fellesskap. Vi møter elg, bjørn og skogsfugl og får oppleve naturen når den er som vakrest - ved soloppgang og i skumringstimen.
Bengt Jagerskog, som til daglig er filmfotograf i SVTs kulturmagasin \"Striptease\", har i flere år fulgt et jaktlag i Siljanas i Dalarna. Bengts far var skogvokter og jeger, så han er oppvokst med jakt. Han er selv med i Fårbergs jaktlag i Siljanas, og så mulighetene for å skildre et jaktlag fra innsiden.

Livsstil
- Jakt er en naturlig del av folks hverdag på landsbygda, for mange er det en livsstil. Barna er tidlig med i skogen og elgjaktuka stilles det ikke spørsmål ved. Det er en selvfølge å ta ferie da og delta, forteller Bengt Jagerskog.
Ett tegn på den store interessen er den årlige Älgmålsbønnen som holdes helgen før elgjakten tar til. Da er kirken fullsatt og elgjegerne deltar i gudstjenesten med en sang om jakten. Et annet er \"elgbarometeret\", som meddeler hvor mange dyr de ulike lagene har skutt.

Fellesskap
Den årlige elgjakten bidrar til fellesskapet i bygda. Når tiden er inne samles alle for å planlegge jaktuken, fra ungdommer til gubber i 70-årsalderen. Sammen planlegger de en hendelsesrik uke som diskuteres i måneder etterpå. Og det er ikke bare på tvers av generasjonene man omgås. Selv utflyttede bygdefolk kommer hjem for å delta i jakten, og på den måten opprettholdes kontakten. Og knapt har jakten blitt avsluttet, før man ser fram til neste års elgjakt. I mellomtiden blandes ferske historier med gamle minner.

Hundeføreren
Blant dem vi møter i kveldens program er Mikael Sandström, hundefører i Fårbergs jaktlag, og sønnene Olle og Johan. Ifølge tradisjonen går hundeførerjobben i arv. Mikaels far Ture var hundefører før Mikael tok over, og nå trenes hans sønner opp til en dag å kunne ta på seg denne ansvarsfulle jobben. Hundeføreren og hans hund er forutsetningen for at jaktlaget skal fungere. Bengt Jagerskog har i filmen forsøkt å fange det samspillet det er mellom hund og hundefører.
NRK2 onsdag kl 23.00

Svensk dokumentar fra SVT (1998)
Produsent: Bengt Jagerskog
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41