Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 10. oktober 2005 kl 22.05 Dok1: En usynlig fiende i Arktis

PBC- og kvikksølv-alarm i Arktis

Øst-Grønland, bedragerisk rent, men mer forurenset av PBC og kvikksølv enn noe annet kjent område i verden. (Foto: Loke Film)
Øst-Grønland, bedragerisk rent, men mer forurenset av PBC og kvikksølv enn noe annet kjent område i verden. (Foto: Loke Film)
Denne danske dokumentaren tar opp forurensningen og miljøgiftenes utbredelse i Arktis. Morsmelken som kvinner i de arktiske områdene gir sine spedbarn, viser seg å være ti – 10 – ganger mer forurenset enn morsmelken til kvinner i den vestlige verden.

Inuittene på Øst-Grønland har verdensrekord i å være forurenset av miljøgiften PBC, som er en av de verste, og andre miljøgifter som stammer fra vår industrivirksomhet. Dessuten er det forurenset av insektgifter og plantegifter anvendt i vårt landbruk, og kvikksølv som er et av avfallsproduktene fra Vestens kullfyrte kraftverk.
Alt sammen havner det i Arktis, og det kommer fra vår industrialiserte verden, Russland og Sørøst-Asia inkludert. Vind og havstrømmer fører de forurensende stoffene til Arktis, og til andre steder på kloden. I Arktis går giftstoffene opp i næringskjeden og hoper seg opp i dyrene.

Grovt skadelig
Den danske dokumentaren viser hvilke konsekvenser forurensningen har for dyr og for mennesker i Arktis. Vi får se hvor hardt isbjørnstammene er rammet av forurensningen. Tvekjønnethet opptrer stadig hyppigere, og isbjørnbabyene dør som en følge av nedsatt immunforsvar.
Også hos menneskene i Arktis gir forurensningen nedsatt immunforsvar, og mennene får dårlig sædkvalitet.

Konfliktfylt lærdom
Inuittenes mat skriver seg fra sel og hval og er sterkt forurenset, samtidig som den beskytter dem mot en rekke hjerte/karsykdommer og kreftsykdommer. Prostatakreft er ukjent hos grønlenderne. I det arktiske Canada er antallet tilfeller av hjerte/karsykdommer under halvparten av forekomsten i Vesten.

Så dette er de arktiske folkenes dilemma: Skal de spise den arktiske maten eller la være?

Opptakene til dokumentaren er gjort i Danmark, Grønland, Canada, Alaska, på Svalbard og Færøyene.
Dansk dokumentar (2004)
Originaltittel: The Women from Disco Bay
Produsert av: Loke Film
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57