Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 søndag 27. august 2000 kl 20.05 Profil: Fernand Léger (1881-1955) - motiver fra et liv

Profil: Fernand Léger (1881-1955) - moti

NRK2 søndag 27. august kl 20.05
Profil: Fernand Léger (1881-1955) - motiver fra et liv

En av malerkunstens fornyere

Fernand Léger blir regnet som en av de store fornyerne av malerkunsten i vårt århundre. Som Picasso og Matisse var han en framtredende eksponent for den franske modernismen.

Med storbymiljø og industri som utgangspunkt for mange av sine malerier øvde han stor innflytelse på blant andre flere nordiske malere.

Denne framstillingen av kunstneren Légers arbeider er delt inn i 13 avsnitt, og gir et kronologisk innblikk i produksjonen hans. Vi ser blant annet på de for ham karakteristiske geometriske figurene som har vært en viktig inspirasjonskilde for senere tids pop-art og plakatkunstnere.

NRK2 søndag kl 20.05
Tidligere sendt 31.10.99

Fransk produksjon
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 (inger.larsen@nrk.no)