Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 9. november 1999 kl 19.35 Schrödinger spesial

Schrödinger spesial


NRK1 tirsdag 9. november kl 19.35
Schrödinger spesial

Herfra til uendeligheten

Hva blir universets skjebne? Kommer det til å utvide seg til evig tid, eller vil gravitasjonskreftene få det til å falle sammen? Kveldens spesialutgave viser hvordan forskerne har prøvd å finne svar. På veien gjorde de en uventet og utrolig oppdagelse; det finnes en mystisk form for energi i universet som ingen tidligere har registret.
Denne energien skyver på universet og får det til å utvide seg stadig raskere. Utvidelsen akseleres i stedet for at den blir bremset! Oppdagelsen utfordrer hele forståelsen av vår fysiske virkelighet.
Det er i dag stor enighet blant astronomer og astrofysikere om at universet ble til i en kraftig eksplosjon for om lag 15 milliarder år siden. Da ble tid og rom skapt, og siden har universet utvidet seg mer og mer. Men på grunn av gravitasjonskreftene fra all massen i universet, har utvidelsen blitt bremset opp, mener forskerne.
Det man imidlertid ikke vet, er om det er nok masse der ute til å stoppe utvidelsen helt, eller om utvidelsen vil fortsette. Og hva vil den nye energien i verdensrommet få å si for utviklingen?
Professor i fysikk, Rolf Stabell ved Astrofysisk institutt, Universitetet i Oslo, er gjest i studio.

NRK1 tirsdag kl 19.35

Bilde (Via Scanpix/Internett)
Bildet viser et lysglimt.

Fra Forskningsredaksjonen i NRK Sør- Trøndelag
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling, Siri G. Meyer, tlf. 23048123
Programleder: Eiliv Flakne