Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 24. april 2006 kl 19.55 Faktor: Dyrevenn på smittejakt

På smittejakt for dyrenes beste

Dyrevenn på smittejakt: Ellen Gulbrandsen er dyrevenn og veterinær. (Foto: Per Hauger, NRK)
Dyrevenn på smittejakt: Ellen Gulbrandsen er dyrevenn og veterinær. (Foto: Per Hauger, NRK)
- Det er kjærligheten til dyrene som er det viktigste, sier veterinæren Ellen Gulbrandsen som nå er ansatt i Mattilsynet i Drammen. Hun er glad for sammenslåingen av etatene for næringsmidler og dyrevern. Det gir en mulighet til å se hele næringskjeden under ett. Fra kua på båsen til biffen på bordet.

Presset mot Mattilsynet har vært stort den siste tiden, noe Ellen Gulbrandsen også har fått føle i sitt arbeid. Hun må nesten daglig ut og samle inn døde ender og avlaste lederne som har vært opptatt med å løse e.coli problemet.

Jakter på smitte
Selv er hun stadig på smittejakt etter blant annet salmonella, som vi som eneste land i Europa ved siden av Sverige har klart å holde noenlunde i sjakk. Derfor kreves strenge garantier på importert kjøtt, og for å få det må det hele tiden dokumenteres overfor EU at salmonella-standarden er så god som den er. Det er også viktig å få returnert smittefarlig kjøtt, som en gang i blant dukker opp.

Vil det beste for dyrene
Ellen Gulbrandsen er glad for å kunne opprettholde kontakten med dyr i sitt nåværende arbeid. Hun vil gjerne gjøre noe godt for dyra og tar deres perspektiv, som hun sier.

Men det kan oppstå en interessekonflikt når kravet om lønnsomhet blir for stort. Man ser mange eksempler på at fjørfe kommer dårligere ut enn for eksempel storfe når det gjelder vern om egenart og grunnleggende behov. Her gjelder det å produsere mest mulig på kortest mulig tid, og mange dyr lever derfor i kunstige miljøer og i veldig stort antall på samme sted. Men mye er lov i lønnsomhetens navn, og ansatte i Mattilsynet forvalter et regelverk som til syvende og sist er vedtatt av Stortinget.

Egenprodusert dokumentar fra NRK Fakta (2006)
Programansvarlig: Anne Elisabeth Andersen
Prosjektleder: Chris Foss
Redaktør: Oddbjørn Rosnes
Pressekontakt: Eirin Grytbakk, tlf 23 04 86 96/995 39 252