Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 13. mars 2001 kl 19.30 Ut i naturen: "Oslofjorden for alle?"

Ut i naturen: \"Oslofjorden for alle?\"NRK1 tirsdag 13. mars kl 19.30
Ut i naturen: \"Oslofjorden for alle?\"

Vi gikk en tur på stien....

- Drømmen er at vi skal få en sammenhengende turvei langs Oslofjorden fra Telemarkskysten til svenskegrensa, sier en entusiastisk Lise Foss, som i kveld inviterer oss med på en vandring på kyststiene langs Oslofjorden.

Å ferdes fritt i norsk natur tar de aller fleste av oss som en selvfølge. Vi har da allemannsretten! Retten til fri ferdsel og opphold i utmark er nedfelt i Friluftsloven.

Vi er vant til å bevege oss hvor vi vil i skogen, på fjellet og i marka. Men hva med strandsonen? Kan vi vandre hvor vi vil langs våre spennende og vakre kyststrekninger uten å møte på stengsler i forbudskilt?

- Nei, dessverre. Sjikanøse stengsler finnes nær sagt over alt, sier Lise Foss, som tidligere har vist oss Europa utenfor allfarvei i en serie reiseprogrammer. - På vår vei fant vi alt fra det klassiske \"Privat. Adgang forbudt\"-skiltet, til gjerder, hekker, murer og andre privatiserende elementer som solstoler og hagebenker. Det er ikke snakk om store fysiske hindringer. Det handler om revirmarkering. Og budskapet er klart, mener Lise Foss: Dette er vårt, kom ikke her!

Trangt om plassen
\"Oslofjorden for alle?\" er tittelen på programmet. Og man kan saktens spørre. Oslofjordområdet er det tettest befolkede i landet. Knapt to meter strandlinje har hver innbygger å boltre seg på. Og mindre kan det bli.

Allemannsretten er i dag truet av ulike former for kommersialisering, privatisering og stengsler i strid med Friluftsloven. Mange enkelttiltak i kystsonen, spesielt langs Oslofjorden og på Sørlandskysten, har over tid redusert tilgangen til sjøen. Liberal dispensasjonspraksis i hundremetersbeltet langs sjøen har mange steder ført til økt hytte- og boligbygging i strandområder som tidligere var attraktive for friluftsfolk.

Kyststiene
Selv om det de senere årene er lagt begrensninger for den frie ferdselen langs Oslofjorden,
har entusiastiske enkeltpersoner og organisasjoner stått på for å sikre friluftsområder og tilrettelegge stier for allmennheten. Vi finner stadig nye, godt merkete kyststier langs Oslofjorden.

- Kyststiene er et av de viktigste friluftstiltakene som er kommet de siste ti årene, mener Rune Svensson, direktør i Oslofjordens friluftsråd. - De sikrer allmennheten adgang til landskapsvernområder og andre naturperler som er i offentlig eie. Men også private grunneiere har vært velvillige når det gjelder kyststiene, sier Rune Svensson

En tur på kyststiene gir varierte naturopplevelser. Men her ligger bokstavelig talt også mye kulturhistorie. Stier som ofte er lagt over eldgamle tråkk. Stier med den lett kjennelige blå merkingen går igjennom beitemark, løv og barskog, over heier og knauser. Alltid med havet eller lune viker innen rekkevidde.

Om noen år kan vi kanskje legge fotturen på blåmerket løype fra Svenskegrensa til Telemark med overnatting i trivelige selvbetjeningshytter underveis. Hvem vet om ikke slike turer kan konkurrere med hytte til hytte-turer i fjellet?

NRK1 tirsdag kl 19.30
Blir også sendt i morgen på NRK1

Naturprogram fra NRK Faktaavdelingen
Programansvarlig: Lise Foss
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41 (anne.marie.astad@nrk.no)

Bilde
1. - Kyststiene er et av de viktigste friluftstiltakene som er kommet de siste ti årene, mener Rune Svensson, direktør i Oslofjordens friluftsråd. Han viser programleder Lise Foss noen av de mange spennende turalternativene som finnes langs Oslofjorden. (NRK-foto: Ole Kaland)

2. Det er mange idyller langs Oslofjorden. Her fører kyststien ned til Ulvika i Svelvik. (Foto: Levor J. Traaen)

3. Kyststien snor seg her gjennom et grønt og frodig landskap - Mærrapanna ved Fredrikstad. (Foto: Levor J. Traaen)