Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 20. juli 2008 kl 11.03 Gudstjeneste fra NMS generalforsamling, Bergenshallen

Verdensmisjon i Bergenshallen

Det blir gudstjeneste i Bergenshallen. Det Norske Misjonsselskap har holdt generalforsamling i Bergen. Denne gang er vi med på avslutningsgudstjenesten.

Tema for gudstjenesten: Guds draum gir kraft.

Hør gudstjenesten fra Bergenshallen - NMS generalforsamling - 20.07.08

Gudstjenesten starter med prosesjon - der bl. a. 30 barn deltar. Biskop Ole D. Hagesæther leder gudstjenesten, Mano Rumalsha taler og Knut Holter oversetter. Generalsekretær Kjetil Aano innleder og avslutter gudstjenesten.

Norsk salmebok: 86.174 (S-97). 710. 187. 202.

Salmene er: Navnet Jesus, Alle man på dekk, Thuma mina, Det er navnet ditt jeg nevner, Jorden bæres i Guds gode drøm, Om alle mine lemmer, Vi rekker våre hender frem, Som barn i ditt hus, Lov Jesu namn og herredom.

Musikalsk ansvarlige: Geir Dahle og Kristin Minde.


LENKER
  • Hør gudstjenesten fra Bergenshallen - NMS generalforsamling - 20.07.08