Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 5. april 2009 kl 09.30 Språkteigen

Wollah koran, jeg sverger!!

Blant unge i de multietniske miljøene i Oslo er det viktig å understreke sannhetsgehalten i det som blir sagt. Folk sverger både ved Allah og Koranen, og forsikrer om at de er seriøse, i nesten annahver setning.

Språkforsker ved Universitetet i Oslo, Toril Opsahl, studerer disse 'diskursmarkørene' i multietnolektene i Oslo.

Navnet Sørby kan henge sammen med gamle, religiøse kultsteder. På mange av stedene som heter Sørby, eller Sørbø, er det nå kirker. Navnegransker Inge Særheim svarer på lytterspørsmål om stedsnavn.