Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 10. september 2000 kl 10.25 Gudstjeneste: fra Mariakapellet i Nidarosdomen

Gudstjeneste: fra Mariakapellet i Nidaro


NRK1 søndag 10. september kl 10.25
Gudstjeneste fra Mariakapellet i Nidarosdomen

Marimesse

I dag skal vi på Marimesse, i et lite kapell i Nidarosdomens nordside. Mørke vindeltrapper og trange korridorer fører opp til det lille, vakre Mariakapellet. Temaet for dagens kortgudstjeneste er \"Underet i kroppen\".

Da Nidarosdomen ble bygget, var det vanlig at det i alle kirker skulle det være et Marias alter eller et Marias kapell. Disse ble plassert mot nord som et skjold og et vern mot onde krefter. Slik var det også i Nidarosdomen.

Gjennom liturgi, Guds ord, salmesang og ikke minst gjennom kapellets vakre glassmalerier, vil budskapet denne søndagen dreie seg om Jesu komme til jorden. At vi skapes på nytt og på nytt, \"underet i kroppen\", er tema for gudstjenesten.

Bilde
1. Mariakapellet i Nidarosdomen
2. Res. kap. Tor Singsaas og kapellan Kirsten Almås, her fotografert i Kvinnenes minnekapell i Nidarosdomen.

Egenprodusert gudstjeneste fra NRK Sør- Trøndelag
Liturger: Res. Kap. Tor Singsaas og kapellan Kirsten Almås.
Musikkansvarlig: Ole Karsten Sundlisæter.
Pressekontakt: Anna-Marie Normann, tlf. 23 04 78 53 (anna-marie.normann@nrk.no)