Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 2. august 1999 kl 20.00 Mannen som ble Messias: Fra sekt til statsreligion

Mannen som ble Messias: Fra sekt til sta

NRK1 mandag 2. august kl 20.00
Mannen som ble Messias (4:4) Fra sekt til statsreligion

\"Ved korset skal du seire\"

Under store forfølgelser vokser kristendommen fra å være en liten jødisk sekt til å bli statsreligion i Romerriket. Siste del av serien om Jesus og de første kristne.
\"Ved dette kors skal du seire!\" Dette budskapet skal den romerske general Konstantin ha fått sammen med en visjon av et kors da han så mot
solen. Generalen vant slaget, ble senere keiser i Romerriket og gjorde etterhvert kristendommen til statsreligion på begynnelsen av 300- tallet.

Korset
Siste del av den amerikansk-produserte serien \"Mannen som ble Messias\", ser nærmere på hvordan kristendommen utviklet seg fra å være en jødisk sekt til å bli en offisiell religion.
- Keiser Konstantin var en utpreget pragmatisk politiker, sier professor Holland Hendrix. - Han skjønte at kristendommen vant frem og
at det var taktisk klokt av ham å ta konsekvensen av dette.
Korset, som hadde vært et symbol på nederlag og død, oppstod nå som et seierssymbol. Etter en periode med intense forfølgelser av kristne, blir
situasjonen nå den motsatte. Staten blir garantisten for at den kristne kirke får etablere seg og keiser Konstantin innkaller til og med
biskoper til kirkemøte.
Fremtredende forskere innenfor teologi, arkeologi og historie står i denne serien frem med nye synspunkt på hva som gjorde dette mulig.
De understreker også at nestekjærlighet, menneskeverd og et håp om et liv etter døden, var viktige årsaker til kristendommens gjennombrudd.

Om serien
I denne amerikansk produserte serien møter vi arkeologer, historikere og teologiske forskere som på ulike måter kaster nytt lys på kristendommens første år.
Vi får et bilde av hvor Jesus var født, hvordan han levde og døde og hva slags budskap han formidlet.
Serien utforsker Jesu liv og den bevegelsen han startet. Vi følger prosessen fra den gang kristendommen var en jødisk sekt til den ble statsreligion i Romerriket.
I det første århundret sprikte forståelsen av personen Jesus i mange retninger, forteller Tv-seriens hovedproducer, David Fanning.
- Dessuten er historien om de første kristne en historie om kamp og konflikt, både med jødedommen, med verdslige myndigheter og blant dem selv.

NRK1 mandag kl 20.00

Amerikansk serie i fire deler
Norsk kommentar: Egil Stray Nordberg, tlf. 23 04 82 51/9262 3848
Pressekontakt: Anna-Marie Normann, tlf. 23 04 78 53