Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 5. oktober 2008 kl 11.03 Gudstjeneste fra Tromsdalen kirke, Tromsø

Ishavskatedralen, Tromsø

Gudstjenesten fra Tromsdalen kirke, Tromsø.
Kirken blir også kalt Ishavskatedralen.
21. s. e. pinse: Mark. 10, 13-16.
Sokneprest Kjell Skog.
Kantor Kristian Paulsen.
Genarasjonskoret (Buolvvaidkora) fra Kåfjord - dir. Liv Rundberg.
Solist Halvard Rundberg.
Norsk salmebok: 45 (S-97). 273 v 2 (S-97). 669. 354. 98 (S-97).

Det er salmene Når heile verda syng mot Gud, Å Gud, vdlsigna desse to, Kjærlighet fra Gud, Milde jesus, dine hender og Guds godhet sang i sinnet.

Tekstlesere er Vigdis Mellem (norsk) og Idar Pedersen(samisk).

Hør gudstjenesten fra Tromsdalen kirke 05.10.08

Om kirken
Tromsdalen kirke er en såkalt naustkirke, bygd i betong og vigslet i 1965. Kirken ligger på en høyde i Tromsø og er godt synlig fra store deler av byen. Den blir ofte kalt Ishavskatedralen, og menigheten heter Tromsøysund.

Kanskje fordi den ligger i Ishavsbyen, eller fordi selve formen kan gi assosiasjoner om et isfjell. Kirken har plass til 720 mennesker.

Glassmaleriet
Hele østveggen av kirken fylles av et glassmaleri med tittel "Jesu gjenkomst". Dette stod ferdig i 1972, og mannen bak er Viktor Sparre.

Maleriet er 23 meter høyt og dekker 140 kvm. Motivet er Kristi gjenkomst i herlighet.

Klokkene
De to klokkene har hver sin innskrift. På den største står det Hør meg alle" og på den minste " Hør, mitt folk".

Om virksomheten i menigheten
Den faste staben i Tromsøysund består av tre prester, kantor, kateket, menighetsarbeider for barn og unge, diakon og kirketjener.

Menigheten har frivillige medarbeidere både i gudstjenestene og i aktiviteter.

I tillegg er det ansatt egen turistkoordinator som tar seg av åpningstider av kirka og utleie av kirka og menighetshuset.


LENKER
  • Hør gudstjenesten fra Tromsdalen kirke 05.10.08