Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 24. mai 2009 kl 17.30 Åpen himmel: Hverdagsengler i Afrika

Hverdagsengler i Afrika

Sykehuset i haydom (foto: Sanden Media).
Sykehuset i haydom (foto: Sanden Media).
-Omsorg for hele mennesket har vært mottoet vårt her på Haydom, og vi har alltid hatt stor glede i arbeidet her. Kari Evjen Olsen, også kalt Mama Kari, er tilbake på Haydom i Tanzania der hun begynte sin livsgjerning i 1961, dagen etter landets frigjøring.

Nå er hun 80 år og forteller i Åpen himmel om arbeidet som hun og hennes mann startet i en ubebodd villmark.

Tålmodig og mild
47 år etterpå kan hun se fruktene av arbeidet de startet. Sykehuset er i full drift og deres sønn, Øystein Evjen Olsen, er i dag sykehusdirektør. Han er født og oppvokst på Haydom, er utdannet lege og har tidligere forsket på helseutviklingen i Tanzania.

I programmet får vi også møte oversykepleier Emmanueli Mighay som kommer fra datogastammen som tradisjonelt driver kvegdrift. Han valgte å gå en annen vei og utdannet seg til sykepleier.

Programleder Synnøve Kvervavik Vatne introduserer Kari Evjen Olsen på denne måten: En viktig brikke i Haydoms utvikling har vært ei utålmodig, men mild dame som ikke har vært redd for å gå nye veier for at andre skal få det bedre. Hele Haydoms Mama har øyne som ser hva som må gjøres, og evne til å gjøre det.

Kryssord og sudoku
Foruten hverdagsenglene rundt Haydom får vi også møte noen som sprer gleden på en annen måte, nemlig gjennom sangen. HaySchool barnekor består av norske skolebarn på Haydom sammen med sine småsøsken. I tillegg får vi høre sykepleierskolens eget kor, The Choir of Haydom School of Nursing og gutta på sykehusets verksted.

-Når det har røynet på som verst har jeg slappet av med kryssord og sudoku, og bedt til Jesus om nye krefter. Mama Kari smiler og gleder seg over livsverket hun og hennes mann startet for 47 år siden.

Programmet er produsert av Sanden Media AS.
Prosjektleder, Sanden: Brita Sørli Jærnes, 404 12 726
Prosjektansvarlig NRK: Helge Gudmundsen, 958 79 025
Pressekontakt: Silje Marie Lien, 23 04 41 01/975 25 287
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900