Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 5. august 2007 kl 11.03 Gudstjeneste fra Åsnes kirke, Hedmark

Radiogudstjenesten

Åsnes kirke (Fallås Foto).
Åsnes kirke (Fallås Foto).
Gudstjeneste fra Åsnes kirke, Hedmark.
10. s. e. pinse: Matt. 25, 14-30.


Prost Trine Færevåg.
Kantor Helge Vikjord.

Norsk Salmebok: 41 (S-97). 514. 714. 715. 529.

Det er salmene:
Himlen blåner for vårt øye
Reis deg, Guds menighet
Intet er vårt
Himmelske Far, du har skapt oss
Om alle mine lemmer

Klokker er Karen Holm.

Hør gudstjenesten fra Åsnes kirke 5. august.

Om kirken
Trine Færevåg (foto: NRK / Helge Helgheim).
Trine Færevåg (foto: NRK / Helge Helgheim).
Åsnes kirke er en korskirke bygd i tømmer som står i Åsnes. Den ble innviet i 1744, men ble først ferdigbygget i 1747.

Det gikk altså tre år etter innvielsen før kirken kunne sies å være ferdig. Likevel regnes byggeåret å være 1744 slik som det står i tårnfløyen.

Døpefonten er laget i kleberstein og stammer fra førreformatisk tid. Dåpsfatet er i tinn og er fra år 1738.

Altertavlen er malt av Axel Ender i 1876 og har tittelen: "Jesu oppstandelse".

Det er sannsynlig at den første altertavla ble laget av bygdekunstneren Lars Pinnerud fra Furnes. Han har også skåret ut prekestolen og altertavlen i Hof kirke.

Kirkeklokkene
Åsnes kirke har to kirkeklokker. På den største fra 1851 står: Støpt av Knud Christian Schmidt i Christiania." Den andre er mindre og er støpt i 1877. Den har innskriften "Jeg fil ofre Herren jubeloffermed frydesag i hans Paulun".

Svenske fanger
Under krigen med Sverige i 1808 ble svenske fanger holdt i forvaring i kirken - riktignok bare en natt.

Opplysningene er hentet fra Norsk kirkeleksikon og hjemmeside på internett.


LENKER
  • Hør gudstjenesten fra Åsnes kirke 5. august.