Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 16. september 2007 kl 22.05 Salmer til alle tider

Omsorgstoner

Vi fortsetter vår musikalske vandring i kirkeåret, og denne gangen er vi kommet til en søndag som løfter fram omsorg, Guds omsorg.

Selve ordet omsorg gir oss gode og positive tanker. Vi ser for oss hender. En hånd å holde i. En hånd som trøster. Foldede hender.

Først ut er Sondre Bratland med sin egen sang "Gje meg handa di" hentet fra innspillingen "Syng meg heim." Og fra irsk folketone åpner vi opp for en gammel og god spiritual.

Mahalia Jackson synger "He’s got the whole world in hils hand." Hender. Mange knytter da omsorg til foldede hender. Vi skrur derfor tida tilbake og hører hvordan "Det er makt i de foldede hender" var en gjennomgangsmelodi i NRK’s Ønskekonsert takket være Lage Wedin.

Så kommer en salme som de fleste husker fra dåpssermonien. Når salmedikteren skal beskrive Guds omsorg, ja, så står Guds hender veldig sentralt. Vi tenker da på salmen "Milde Jesus." Samme bildet brukes også av Erling Tobiassen i salmen "Jeg er i Herrens hender" og av Landstad i salmen "I dine hender, fader blid." Vi avslutter med en bønn om omsorg. "Så ta da mine hender."

Foruten Sondre Bratland, Mahalia Jackson og Lage Wedin får vi denne søndagen høre Reflex, Sigvart Dagsland, Musikklinja ved Bibelskolen i Grimstad og Marit Carlsen. Og selvsagt Bodil Arnesen som runder av med "Velsigning" av Ragnar Bjerkrheim.

Ny salmenøtt
Fra hvilken salme er strofen "for din nåde mot vår jord" hentet?

Neste søndag blir det den store trekkinga. Da trekkes 9 vinnere av salmekruset fordelt på de tre siste programmene.

Du kan svare ved å klikke her, eller du kan bruke vanlig post, og da er adressen:

Salmer til alle tider,
NRK,
7005 Trondheim.

Svarfristen er satt til onsdag 19. september.