Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 21. mars 2010 kl 11.03 Gudstjeneste fra Nidarosdomen.

Gudstjeneste fra Nidarosdomen

Maria Budskapsdag: Salme 113.

Fungerende domprost Ragnhild Jepsen.
Domkantor Per Fridjov Bonsaksen.
Nidarosdomens Guttekor.
Dirigent Bjørn Moe.
Scola Sanctae Sunnivae.
Dirigent Anne Kleivset.
Teksleser Solveig Birkeland.

Norsk salmebok nr 114, 119, 118 og 1.