Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 8. oktober 2006 kl 17.30 Åpen himmel: Gudstjeneste fra Korskirken i Bergen

Åpen himmel

Prest og daglig leder Ragnar Tesdal (foto: NRK / Hordaland).
Prest og daglig leder Ragnar Tesdal (foto: NRK / Hordaland).
Gudstjeneste fra Korskirken i Bergen - Kalfarhuset
Korskirken er Kirkens Bymisjon sin kirke i Bergen – midt i hjertet av byen. Denne høsten og vinteren deler de raust kirken med andre aktører.

Resultatet blir Åpen Himmel fra Kalfarhuset Ettervernsenter, Kirkens Bymisjon - og på nyåret - Aftensang fra Bergen.

Om Kalfarhuset
Først ut – søndag 8. oktober er Kalfarhuset som er et diakonalt ettervernsenter for mennesker som soner eller har sonet fengselsstraff, eller som har gjennomført rusbehandling i institusjon.

Ettervernsenteret holder til daglig til i en gammel villa på Kalfaret i Bergen og fungerer som et hjem utenfor hjemmet for brukerne. Kalfarhuset drives av Kirkens Sosialtjeneste og har to lønnede medarbeidere samt en stabil og dyktig stab av frivillige medarbeidere. Det finnes alltid muligheter er deres visjon - en forpliktelse til aldri å gi opp.

"Den som er mye tilgitt elsker mye" sier prest og daglig leder i Kalfarhuset Ragnar Tesdal i sin kveldsandakt i Åpen Himmel.

Alle som er tilstede i Korskirken denne kvelden er folk som aktivt støtter Kalfarhuet sitt arbeid eller som selv får eller har fått hjelp derfra - enten de befinner seg innefor eller utenfor TV-kameraenes rekkevidde.

Medvirkende: Annette Elvedahl Kahrs leser Luk 7, 36-50. Solister Mari Voll Tesdal og Fred Ove Elevedahl Kahrs. Maj 7 med dirigent Kristin Voll Tesdal og solistene Åshild Bøe Kharazmi og Stein Helge Mandelid.

Musikerne er Per Willy Aaserud - trompet, Yngve Moe - bass, Steinar Karlsen – gitar, Knut Brunvoll – fele, Gunnar Bjelland – synth og Ragnar Tesdal – piano.

SENDING SØNDAG 8. OKTOBER KL 17:30 PÅ NRK1.

Egenprodusert dokumentar Program riks (Bergen) 2006.