Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 fredag 9. april 1999 kl 21.15 Leseforeningen

Leseforeningen (ttv)


NRK2 fredag 9. april kl 21.15
Leseforeningen (11:14)

Hvem har formet Norge 1814-1998?

Rune Slagstad fikk enorm oppmerksomhet da boka \"De nasjonale strateger\" kom ut i fjor. I boka velger Slagstad ut de personene han mener har formet Norge i tiden 1814-1998.
I kveld er han gjest i \"Leseforeningen\" for å snakke om skjønnlitteraturens og forfatternes betydning i denne perioden.

Norgeshistorien i fokus
Med i samtalen er også Karsten Alnæs, nyvalgt leder av Den norske forfatterforening. Alnæs har skrevet \"Historien om Norge\" (1-5), som er under utgivelse, der han gir sin egen framnstilling av hele norgeshistorien.
I tillegg deltar forleggeren Andreas Skartveit, som har fulgt særlig de siste 40 årene på nært hold fra forskjellige posisjoner i NRK, Gyldendal og Aschehoug forlag.

Moderniseringen og forfatterne
Et sentralt spørsmål i samtalen er hvordan forfatterne har stilt seg til de enorme omveltningene som har skjedd i det norske samfunnet de siste 185 årene.
Fra Wergeland og Welhavens tid har litteraturen skiftet mellom utvilingsoptimisme og - pessimisme. Mens Bjørnson så en stor framtid for seg, var Hamsun noen år senere grunnleggende skeptisk til moderniseringen av Norge.

Et godt samfunn
Helt fram til vår egen tid har det stått strid om skjønnlitteraturen har noen betydning for den politiske debatten om hva som er et godt samfunn.
Kveldens samtale i \"Leseforeningen\" samler noen av de mest markante stemmene i den debatten de siste årene.
Tore Renberg er programleder.
NRK2 fredag kl 21.15

Bilde
Rune Slagstad er forfatter bak \"De nasjonale strateger\". Her med programleder Tore Renberg. (NRK-foto: Ole Kaland)

Bilde (vis Scanpix/Data-tv/Internett
Tore Renberg, Rune Slagstad, Andreas Skartveit og Karsten Alnæs. (NRK-foto: Ole Kaland)

Egenprodusert litteraturprogram
Ved Einar Askerøi og Tom Egil Hverven
Programleder Tore Renberg
Press4ekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83