Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 16. august 2004 kl 21.30 Villdyr og villmark

Blant kjempeelger i Alaska

Arne Nævra setter punktum for sin globale safari i Alaska (Foto: Jan T. Bollerud)
Arne Nævra setter punktum for sin globale safari i Alaska (Foto: Jan T. Bollerud)
- Joda, jeg har sett mye elg også i Skandinavia, sier Arne Nævra, men maken til de gevirkronene som passerte meg på kloss hold i Denali nasjonalpark i Alaska, har jeg aldri opplevd.

I dette siste programmet i serien "Villdyr og villmark" tar Nævra seerne med til sagnomsuste villmarker i Alaska. Selve navnet lyder som musikk i ørene på mange norske naturelskere. Her finnes enorme områder med skog, fjell, vann og myrer – uten et hus, uten en kraftledning, uten en vei, bare dyretråkk og –stier.

Det er i disse områdene Nævra ville prøve å få nærmøter med Alaskas kjempeelger, og se villreinens årlige høsttrekk sørover. I månedskiftet september/oktober er elgene i brunst. Det er haremdannelser, og om en er heldig kan en se kamper storoksene imellom.

- Det var akkurat dette eventyret jeg fikk oppleve, sier Arne Nævra. Jeg har forsøkt utallige ganger å filme oksekamper i Skandinavia uten å lykkes. Men her opplevde jeg å sitte midt blant fem-seks storokser. Mens braket av de enorme gevirkronene som støtte sammen ga gjenlyd i fjellene, fløy tusenvis av traner sørover – rett forbi et kneisende, snødekt Mount McKinley.

Dokumantarserie produsert for Naturredaksjonen, Faktaavdelingen
Programansvarlig: Arne Nævra, tlf: 32 85 44 40 / 99 25 37 38
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83