Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 10. februar 2003 kl 21.30 Dok1: Dok1: Saddams uransentrifuge

Saddams atomspion

Ingeniøren Karl-Heinz Schaab ble dømt for atomspionasje av en tysk domstol til fordel for Irak. (Foto: Friedman/Nadler Prod.)
Ingeniøren Karl-Heinz Schaab ble dømt for atomspionasje av en tysk domstol til fordel for Irak. (Foto: Friedman/Nadler Prod.)
En tysk FN-inspektørs oppdagelser på en hønsefarm i Irak i 1996 peker direkte mot dagens krigssituasjon i Irak, ifølge John S. Friedmans og Eric Nadlers dokumentar ”Saddams uransentrifuge”.

Avsløringen av den tyske forræderen Karl-Heinz Schaab, hans flukt til Brasil, atom-hemmeligheter med spor tilbake til Det tredje riket, de tyske kjemiske bedriftene Degussa og og Leybold samt ”den pakistanske atombombens far”, A.Q. Khan, er noen av ingrediensene i John S. Friedmans og Eric Nadlers foruroligende dokumentar.

Tysk ingeniør, tyske papirer
Under et oppdrag for FN (UNSCOM) i Irak kom den tyske våpeninspektøren på sporet av en tidligere ingeniør-kollega, Karl-Heinz Schaab. Våpeninspektøren fant skjellig grunn til å mistenke sin landsmann for atomspionasje.

Mistanken oppsto etter funn av tyske dokumenter med atomhemmeligheter på en hønsefarm i Irak i 1996. Papirene gav detaljert innsikt i hvordan man lager en uransentrifuge. Sentrifugen ble første gang utviklet av vitenskapsmenn som sto i Det tredje rikets tjeneste. Schaab som hadde arbeidet med uransentrifugen og beriking av uran for å lage kjernefysiske ladninger, flyktet til Brasil straks avsløringen ble kjent.

Dømt som spion
I Brasil skal Karl-Heinz Schaab ha fortsatt arbeidet med uransentrifugen, inntil han ble utlevert til Tyskland og dømt for atomspionasje av en domstol i München. Under rettssaken unnlot ikke Schaabs forsvarsadvokat Michael Rietz å påpeke at forskningsprogrammet som lå bak utviklingen av uransentrifugen, hadde røtter tilbake til Det tredje riket. Og at de tyske kjemiske industrikonsernene Degussa og Leybold sto bak den gang – som i dag.

I dokumentaren ”Saddams uransentrifuge” viser en tysk journalist også til at det er Leybold-konsernet som skal ha hjulpet A.Q. Khan (”far” til Pakistans første atombombe) med å utvikle den første kjernefysiske sprengladningen for Pakistan.

Gjennom en rekke intervjuer med historikere, journalister, tyske vitenskapsmenn og øyenvitner viser John S. Friedman og Eric Nadlers dokumentar til forbindelser og sammenhenger som er sterkt foruroligende.

Innkjøpt amerikansk dokumentar
Original tittel: Stealing The Fire
Regi: John S. Friedman og Eric Nadler
Produksjon: Friedman/Nadler Productions
Kontaktperson i Programinnkjøp: Gunilla Gaarder, 23 04 93 64 (gunilla.gaarder@nrk.no)
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57