Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 8. februar 2005 kl 19.30 Ut i naturen: Ørekyte - liten fisk, stort problem

En fare for ørretbestanden

I Hol kommune har Kjell Mykkeltvedt sammen med mange frivillige, kjempet en hard kamp mot ørekyta (Foto: John Pedersen, Naturfakta AS)
I Hol kommune har Kjell Mykkeltvedt sammen med mange frivillige, kjempet en hard kamp mot ørekyta (Foto: John Pedersen, Naturfakta AS)
Den lille karpefisken ørekyte sprer seg til stadig nye vassdrag i Norge. I løpet av få år kommer arten ofte opp i slike mengder at ørreten fortrenges. I store stimer støvsuger ørekyta vann, elver og bekker for næringsdyr, med dramatisk fall i ørretbestanden som en vanlig konsekvens.

Når ørekyta først har kommet inn i et større vassdrag, er det ingen som mener at det er mulig å bli kvitt den igjen. Derfor er både offentlig forvaltning og ulike frivillige organisasjoner både forbauset og frustrert over politikerne som ikke har satt av midler til bekjempelse og hindring av videre spredning.

Atferdsforskjeller
Hvordan kan en liten fisk som står på ørretens matseddel ta over vann og utkonkurrere ørreten? Svaret finner vi i atferdsforskjellene. Ørreten bruker mye energi på å krangle seg i mellom, mens ørekyten bruker tiden på å beite. Den som får flest unger, vinner konkurransen artene i mellom.

Startpakke på to millioner
Kveldens Ut i naturen gir en oppdatert statusrapport. Den viser at ørekyta fortsatt dukker opp i nye vassdrag. Nå sist ble den oppdaget i Namsvatnet, innfallsporten til Børgefjell og kilden til lakselva Namsen. Etter at det ble kjent på Stortinget at det skulle lages et program om ørekyte, er det bevilget en startpakke på to millioner til ørekytbekjempelse.

Mens ørekyta tidligere hadde en naturlig utbredelse mot svenskegrensen noen steder i Nord-Norge og på Østlandet, finnes den nå i alle landets fylker. Og den dukker stadig opp på nye steder. Sportsfiskere må ta mye av ansvaret for spredningen. Andre kilder er flytting og utsetting av fisk.

Naturdokumentar fra TMM Produksjon AS i samarbeid med Naturfakta AS
Ansvarlig produsent Hans Petter Sundal
Redaktør Naturredaksjonen Program riks Hordaland: Terje Dale, tlf: 91 53 24 30
Pressekontakt: Inger Larsen , tlf: 23 04 74 83 / 98 87 50 78
Vises også i Nett-TV