Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 mandag 5. juli 1999 kl 19.30 Fremtiden ligger i fortiden

Fremtiden ligger i fortiden (t)


NRK2 mandag 5. juli kl 19.30
Fremtiden ligger i fortiden

Samekulturen i fare

I dette finske dokumentarprogrammet følger vi en samefamilie gjennom et år. Vi skal se at den tradisjonelle naturalhusholdningen gradvis erstattes av turistnæring og penger. Men det er en generasjonsforskjell i synet på hva som er verdt å bevare av gamle tradisjoner.
Dokumentarprogrammet forteller hvordan samekulturen forandres i takt med mekaniseringen i den grad at den for denne kulturen så viktige naturalhusholdningen knapt er lønnsom mer. Det som gjenstår er fortellinger som selges til turistene fra provisoriske vindskjul som skal forestille gammer og som er reist langs veiene.
I programmet følger vi familien Eeva-Sisko og Juha Tornensis, som bor ved innsjøen Kilpisjarvi i Nord-Finland, gjennom et år. Om gamle dagers reindrift forteller Inga Juuso fra Karesuando. Hun minnes ennå tiden før snøscooterne da reinen ble gjetet på fjellet av folk på ski eller til fots.
Juha Tornensis, som representerer den yngre generasjon, benytter seg av både snøscooter og terrengbil og andre moderne fasiliteter for å utøve naturalhusholdningen. Turisme utgjør en viktig del av hans inntekt. Men nå har staten våknet og har begynt å kreve inn høye avgifter for at samene skal kunne få sette opp sine provisoriske gammer langs veiene.
Inga Juuso og Juha Tornensis er begge bekymret for samekulturens framtid. Den eneste utveien synes å være at en reverserer utviklingen når det gjelder naturalhusholdningen.
- Mekaniseringen burde minskes i den grad at naturalhusholdningens karakter og lønnsomhet ble forandret. Da skulle den til og med kunne gi rom for turisme som endel av reindriftssamenes næringsgrunnlag, konstaterer Juha Tornensis.

NRK2 mandag kl 19.30

Bilde (elektronisk via Scanpix/Internett)
Inga Juuso er bekymret for samekulturens framtid.

Finsk dokumentar fra YLE (1998)
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41