Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 21. mars 1999 kl 19.00 Søk

Søk (ttv)


NRK1 søndag 21. mars kl 19.00
Søk (8)

Har religionene noen fremtid?

Forfatteren Øyvind Myhre er en av dem vi møter i den siste utgaven av livssynsmagasinet \"Søk\". Hvordan vil religionene være i fremtiden? Vil det fortsatt være plass for gudstro om hundre år? Det er noen av spørsmålene som drøftes i programmet.
- Skal vi overleve et århundre til, må vi bevege oss bort fra den tendensen til forflatning og ensretting som dagens informasjonsteknologi fører oss inn i, sier science fiction-forfatteren Øyvind Myhre. Teknologien har potensiale i seg til å styrke mangfoldet, styrke variasjonen i menneskelige verdier og menneskelige uttrykksformer. Dette gjelder også religiøse verdier.

Science fiction-forfatter
Øyvind Myhre har skrevet science fiction og annen \"fantastisk\" litteratur i 25 år og har et 20-talls bøker bak seg. Samtidig er han sivilingeniør i teoretisk fysikk og arbeider i dag som seniorpartner i datakonsulentfirmaet Navigator Partner. Som forfatter er han spesielt kjent for å vektlegge realisme og skepsis i sine framtidsskildringer.
- Men vi må ikke forveksle vitenskapelige modeller med virkeligheten, fortsetter Myhre. Vi blir stadig flinkere til å beskrive naturfenomenene. Å forklare dem ligger ofte utenfor vitenskapens rekkevidde.

Nye former for religiøs lengsel
- Jeg tror vi i løpet av det neste århundret vil etablere kolonier på Månen, på Mars, i store romstasjoner. Disse vil bli temmelig selvstendige etter hvert, og vi vil sannsynligvis få se at den religiøse lengselen kommer til å uttrykke seg i helt nye former for naturmystikk. Annen generasjons marsboere vil lete etter Guds fotspor i Mars- ørkenen. Vi vil også snart få se at folk begynner å lete etter Vårherres hjemmeside i informasjonsjungelen i den kybernetiske virkeligheten. Og kanskje finne den, for alt jeg vet.

Vil det komme en ny Messias?
- De monoteistiske religionene vil miste statsmakt og blir nødt til å bygge mer på \"makt over sinnene\". Kanskje opplever vi at de store verdensreligionene glir sammen i framtida. Men så lenge vi er mennesker, vil vi ha behov for å finne svar på eksistensielle spørsmål. Når tv-serien \"X-files\" er så populær, kan det skyldes at den appellerer til den religiøse lengselen hos veldig mange. Og den appellerer på en akseptabel måte.
Hvor stor er så sjansen for å oppleve en ny Messias i framtida? Og hvilken betydning vil oppdagelsen av liv på andre planeter kunne få for oss? Svarene får du kanskje i denne utgaven av \"Søk\".
NRK1 søndag kl 19.00

Bilde (via Scanpix/Data-tv/Internett)
Annen generasjons marsboere vil lete etter Guds fotspor i Mars-ørkenen, sier forfatter Øyvind Myhre i programmet \"Søk\".

NB! Bildet må kun brukes i forbindelse med omtale av NRKs programmer
Programleder: Anne Ardem
Egenprodusert magasin om religion og livssyn
Innslagsansvarlig: Egil Stray Nordberg tlf. 23 04 82 51
Prosjektleder: Kristin Norset tlf. 23 04 26 33
Pressekontakt: Anna- Marie Normann, tlf. 23 04 78 53