Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 24. juni 2012 kl 11.03 Gudstjenesten fra Trondenes kirke i Harstad

Trondenes kirke, Harstad

St Hansdagen: Matteus ev 11, 7-14.
Predikant: prost Ove Kjelling.
Liturg: kapellan Ilse de Raad.
Kantor: Harald Lind-Hanssen.
Tekstleser: Barbro Hætta.
Kor: Trondenes motettkor og Barokkanerne.

Norsk Salmebok nr 260, 710 og 596.