Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 17. januar 2002 kl 22.00 Barndommens rike: Det talentfulle barnet

Hva evner et barn?

Peter fra Moskva er 13 år, men studerer matematikk på universitetsnivå. (Foto: Univisjon AS)
Peter fra Moskva er 13 år, men studerer matematikk på universitetsnivå. (Foto: Univisjon AS)
Hvordan og hvor mye skal barn stimuleres? I andre del av serien ”Barndommens rike” besøker vi en skole for ekstremt intelligente barn i Skottland, og en barnehage på Karmøy der barn helt ned i ettårsalderen lærer å bruke datamaskin. Vi får også innblikk i hvordan moderne utviklingspsykologisk forskning bidrar til å vise oss barns tankemessige ferdigheter.

I løpet av de siste tiårene har det vært en dramatisk økning i barns IQ. Men hva slags egenskaper vil være viktige for barn å utvikle i framtiden?

- Den rene ”fagidiot” vil få det vanskelig, sier professor Frode Thuen, faglig ansvarlig for serien.

Geniskole
Til Cademuir internasjonale skole i Skottland kommer barn fra hele Europa. Felles for dem er at de ikke får den stimulering de trenger i den offentlige skole. Disse barna er ekstremt intelligente – og dessverre ofte ensomme.

– Før de kom hit til Cademuir, var disse barna ofte en minoritet på én i hver klasse, sier rektor Robert Mulvey. Å komme i sosial samhandling med andre barn er kanskje noe av det viktigste ved å gå på denne skolen.

Empati
I framtida vil empati faktisk være en av de mest etterspurte egenskaper hos et menneske. Nyere psykologisk forskning har vist at dette er noe barn har ”talent” for helt fra de er nyfødte. I programmet får du vite hvordan du som omsorgsperson kan være med å utvikle barnets evne til empati.

Stimuli
Informasjonsstrømmen et barn møter i dag er enorm, sammenlignet med for bare en generasjon eller to siden. Hvordan skal barn lære å takle dette, samtidig som de lærer å tenke ”digitalt”?

– Den nye generasjonen hopper fra resonneringssted til resonneringssted, og den får mer bruk for intuisjon enn tidligere generasjoner gjorde, sier prosjektleder Morten Søby ved Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning.

Vi tar turen til Karmøy der en helt ny digital generasjon, som paradoksalt nok går i en naturbarnehage, faktisk utvikler sosiale ferdigheter mens de lærer å bruke datamaskinen.

I neste program skal det handle om forvandlingen av familien som institusjon og om framtidens krav til den.

Mer om serien
”Barndommens rike” utforsker det lekende barnet, det talentfulle barnet og det problemfylte barnet. Serien behandler også framtidens krav til barnefamiliene. De fire halvtimes programmene tar opp ulike utviklingsprosesser hos barn og knytter disse til vår egen tid, til utfordringene i samfunnet og vår kultur.

Nærmere informasjon om serien finner du på: www.barndommens-rike.no (operativ ved sendestart). Her kan publikum stille spørsmål til fagfolk og dele erfaringer med hverandre.

Serien er produsert av UNIVISJON AS. Faglig ansvarlig: prof. dr. psychol. Frode Thuen ved Universitetet i Bergen. Programprodusenter er Arnt Brandseth og May-Britt Skjelvik ved produksjonsselskapet UNIVISJON, som er en av de største leverandørene av forskningsformidling på tv. De tre programskaperne var også ansvarlige for den populærvitenskapelige tv-serien ”Vårt indre liv”, som gikk på NRK1 og NRK2 i 1999 og 2000.

Innkjøpt norsk serie
Produsent: UNIVISJON AS
Regi: Arnt Brandseth og May-Britt Skjelvik
Nærmere informasjon: Frode Thuen (Tlf. 55 58 32 50,e-mail: Frode.Thuen@psych.uib.no ), Arnt Brandseth (Tlf. 55 58 69 02, e-mail: Arnt.Brandseth@ums.uib.no) eller May-Britt Skjelvik (Tlf. 55 58 69 11, May-Britt.Skjelvik@ums.uib.no).
Kontaktperson i Programinnkjøp: Gunilla Gaarder, 23 04 93 64 (gunilla.gaarder@nrk.no)
Pressekontakt Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57

Bilder
1. Peter fra Moskva er 13 år, men studerer matematikk på universitetsnivå. (Foto: UNIVISJON AS)
2. I en barnehage på Karmøy lærer barn helt ned i ettårsalderen å bruke datamaskin. (Foto: UNIVISJON AS)


LENKER
  • Mer om serien