Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 tirsdag 25. september 2007 kl 20.10 Dokumentar: Polhavets pionerer

I Nansens vitenskapelige kjølvann

Polhavets pionerer: Med Fridtjof Nansen på polhavet. (Foto: Video Respecto AS)
Polhavets pionerer: Med Fridtjof Nansen på polhavet. (Foto: Video Respecto AS)
På Fram-ekspedisjonen 1893-96 i Polhavet utførte Fridtjof Nansen banebrytende forskning på klimaet i polare områder. Vi følger forskere fra Norsk Polarinstitutt på tokt med kystvaktskipet "Svalbard" i de samme havstrekningene i Arktis i dag. Nye data viser dramatiske endringer i klima og isforhold.

I 1893 satte "Fram" kursen inn i pakkisen i Karahavet utenfor Sibir. Tre år drev båten omkring før den ble satt fri av ismassene nord for Svalbard. Hver annen time, døgnet rundt i tre år, ble det foretatt målinger. En meget omfattende mengde meteorologiske og geofysiske data ble samlet inn.

Nansen gjelder fortsatt
Nansens banebrytende tanker og forskning gjelder fortsatt i dag. I sitt vitenskapelige arbeid var Nansen meget grundig, og målingene fra for over hundre år siden danner fremdeles grunnlaget for det meste av dagens klimaforskning.

Polarinstituttets forskere retter søkelyset mor den globale oppvarmingen. Nansens forskningsresultater har vært helt nødvendige for å kunne se de langsiktige, men også dramatiske endringene i klima og isforhold i Arktis og følgene dette får for blant annet isbjørn og sel.

Norsk dokumentar (2007)
Originaltittel: Polhavets pionerer
Produsert av: Video Respecto AS
Kontaktperson: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf. 815 65 900, mail: info@nrk.no