Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 25. september 2002 kl 21.30 Faktor: Skole for livet

Skole med liv og lyst


Den klasseløse skolen der elevene lærer hva de vil når det passer dem. Det er Mosse Jørgensen og ”Forum Ny Skole”s mål for den nye barne- og ungdomsskolen de vil starte i Norge. En slik skole fant de i et gammelt nedlagt Folkets Hus i den lille byen Säffle i Värmland i Sverige. Faktor ble med Mosse Jørgensen for å oppleve Friskolan i Säffle.

- Å komme dit var nesten et overveldende sjokk, sier programskaper Bitte Vatvedt. – Men etter dager med skarpe kameralinser og åpne mikrofoner, ble vi like overveldet over å måtte innrømme hvor bra metodene og den forvirrende skolen fungerte.

Både teoretisk og praktisk arbeid
I Säffle møtte hun en skole der barn trives, ingen mobbes og hvor man lærer så vel teoretiske fag som sosial omgang med andre, konfliktløsning og praktisk arbeid som matlaging og rengjøring. Og alt dette med langt mindre ressurser enn en vanlig norsk skole.

Lyst til å lære
- Det som møtte oss var barn i alle aldre fra 6-16 år som tilsynelatende løp ukontrollert omkring uten mål og mening, forteller Bitte. Men det gir mening å løpe ut i kålmarken for å få ro og rom for et vanskelig mattestykke. Og kunnskapen sitter godt når barn lærer noe de har lyst til å lære, og også lyst til å lære bort til andre medelever. Dettte er en av metodene som er viktige i pedagogikken som anvendes på skolen.

Diskusjoner
En annen av grunnstenene i skolens pedagogikk er ”Ringen”, der både lærere og elever kan sitte i timesvis og diskutere. Her begynner skoledagen hver morgen, og hvem som helst kan ta opp hva som helst. Noen ganger er temaet en konflikt eller motsetning som har oppstått, en annen morgen kan det for eksempel være eleven Tor som vil fortelle om alle de heftige og kule våpnene i tegneseriens verden. Lange diskusjoner blir det uansett. Når noen har noe de vil diskutere, ringer en stor bjelle inn til samling i ringen.

Åpenhet og ærlighet
Skolen stiller krav til at hver enkelt elev er åpen og ærlig. Det fører til at kritikk kommer opp og fram, konflikter blir løst og ingen blir utstøtt eller mobbet. Å mestre en positiv sosial omgang med andre er et sentralt mål i læringen.

Anstrengende arbeid?
Noen norske lærere kan kanskje bli provosert av at de må delta i både rengjøring av skolen og matlaging på lik linje med resten av elevene på en slik skole. I Säffle har lærerne heller ikke noe lærerværelse, men er tilgjengelige for skolens elever hele dagen. Noen lærere kan kanskje finne en slik arbeidssituasjon anstrengende. Men lærerne fra den norske organisasjonen Forum Ny Skole snakker om Friskolan i Säffle med drømmer og pågangsmot i blikket.

Mobbefri skole
- For å fjerne mobbing er det helt avgjørende at vi får hver enkelt elev til å føle at den duger, er rektor Ann-Marie Falkensjøs forklaring på hvordan hun kan styre en skole uten mobbing. – Å bygge et sterkt og selvstendig menneske er et nødvendig grunnlag for god læring og utvikling av sosialt inkluderende og vellykkede mennesker, hevder hun. - Målet når vi ganske enkelt ved å vise hver enkelt tillit og respekt.

I kveldens Faktorprogram ser vi hvordan og ikke minst hvorfor Friskolan i Säffle lykkes i å nå målene de har satt for skolen.

Delta i diskusjonen!
På Faktors nettside (nrk.no/faktor) blir seerne etter sending invitert til å delta aktivt og finne mulige løsninger på en konflikt som har oppstått i ungdomsskolegruppen. Her kan man se et lengre opptak av diskusjonen enn det som har blitt vist i selve programmet. Nettsidene inneholder også en åpen debatt om skolen og pedagogikken den anvender.

Egenprodusert dokumentar
Prosjektleder: Cathrine Wik
Programskaper: Bitte Vatvedt
Pressekontakt: Eirin Grytbakk, tlf 23 04 86 96

Bilde
1 Mosse Jørgensen, Forsøksgymnasiets mor arbeider nå med å etablere en ny grunnskole i Norge etter modell av Friskolan i Säffle i Sverige. (Foto: Jon Anton Brekne)
2 Samling med åpen diskusjon i dette 'fugleberget' er en viktig pedagogisk metode ved Friskolan i Säffle. Her lærer de konfliktløsning og får sosial og demokratisk trening ofte
flere timer hver dag. (Foto: Jon Anton Brekne)