Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 fredag 5. juli 2002 kl 20.10 Profil: Santiago Calatrava - en brobygger

Spansk arkitekt og ingeniør

Santiago Calatrava (1951-) står bak både brokonstruksjoner i Barcelona og perrongoverdekninger på jernbanestasjonen i Lyon. Overbygningen over en sentral handlegate i Toronto, Kanada, er en særpreget nytolkning av 1800-tallets store gallerier.

Calatrava begynte på kunstskole som 17-åring, men gikk over til arkitektstudier. I tillegg er han utdannet ingeniør.

Hans konstruksjoner forener konstruktiv logikk med et organisk formspråk som kan gi assosiasjoner til jugendstilen. Mellom en rekke med pregløse kontorfasader har Calatrava reist en filigransaktig struktur av smekre betongkonstruksjoner og glass som danner et rom med letthet og transparens som best kan sammenlignes med kirkeskipene i gotiske katedraler.

Bildene taler
Catherine Addas film om Calatrava gir et godt bilde av bygningene og konstruksjonene til denne kunstneriske arkitekten. Opptakene viser til fulle deres dramatiske og fantastiske skjønnhet når kameraene finner uventede vinkler og perspektiver.

Det er bildene som taler i denne dokumentaren. Arkitekten Santiago Calatrava selv supplerer bare med kommentarer som kaster lys over kildene til inspirasjon og prinsippene som ligger bak konstruksjonene. Calatrava sier seg enig med Einstein som har uttalt at ”Gud kaster ikke terninger”.

Britisk produksjon, RM Associates
Regi: Catherine Adda
Originaltittel: ”Calatrava”
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83