Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 9. september 2003 kl 19.30 Ut i naturen: Ørin - det siste elvedelta

Naturverdier mot industri

Halvor Sørhus og Kjartan Trana kikker på fugl ved Ørin. Bak vises industrien, Aker Verdals kraner (Foto: Kjartan Trana)
Halvor Sørhus og Kjartan Trana kikker på fugl ved Ørin. Bak vises industrien, Aker Verdals kraner (Foto: Kjartan Trana)
Stedet ser absolutt ikke ut som noen naturperle, her er industri, steinfyllinger, sand og grus. Likevel har Ut i naturen besøkt dette området mange ganger i løpet av de siste to årene, og det har gitt noen unike opptak som vises i kveld. Det handler om naturverdier og fugler mot industri og arbeidsplasser.

Det har gitt Fuglekikkeren Halvor Sørhus har besøkt Ørin jevnlig de siste 20 årene, og NRKs reporter Kjartan Trana har fulgt Sørhus i hans kamp mot kommunen.

På Ørin i Verdal finnes faktisk en naturrikdom en må lete lenge etter for å finne maken til her i landet. Her finnes landets største ulveedderkopp, merkelige og sjeldne fugler, og her finnes også den typiske konflikten. Verdal kommune vil bygge ut og fylle igjen store deler av deltaområdet, mens miljøvernforkjempere mener området må vernes.

Elvedelta – en truet naturtype
De klassiske brakkvannsdeltaene, der elvas ferskvann møter havets saltvann, er vår mest utbygde og utnyttede naturtype. I Sør-Norge finnes det i dag bare ett slikt deltaområde som er helt uberørt: Enningdalselvas utløp i bunnen av Iddefjorden. Når en elv renner ut i saltvann dannes det noen av de mest produktive områdene som finnes på jorda. Næringsstoffer blir tilført både med elvestrømmen og med sirkulasjonen som oppstår i sjøen. Brakkvannet gir gunstige levevilkår for mange organismer. Den store næringstilgangen danner grunnlaget for et økosystem med store mengder bunndyr, fisk og fugl. Det er virkelig et tankekors at disse viktige naturområdene er i ferd med å forsvinne helt.

Regulert som industriområde
Ørin er navnet på området der Verdalselva møter Trondheimsfjorden, et klassisk elvedelta med store sand- og mudderflater som blir tørrlagt ved fjære sjø. Trolig er det få som tenker over at slike naturtyper er blitt en sjeldenhet, at Norge er i ferd med å miste sine elvedelta. Slike flate fjæreområder har vært enkle å fylle opp til andre formål. Tenk bare over det, nesten hver eneste by her i landet er etablert ved et eller annet elveos, de aller fleste er totalt ødelagt som naturområder.

I 1998 ble det sprengt ut et stort Nato-lager i fjellet i Verdal. Steinene fra sprengningen ble kjørt ut på de enorme mudderområdene på Ørin. Planen var å lage et større industriområde når kommunen fikk et slikt behov. Området ble nemlig allerede på 70-tallet regulert, og godkjent som industriområde. De siste årene har Verdal kommune planlagt utfyllingen, nå trenger de området til nye etableringer, og en fjerdedel av hele elvedeltaet kan bli oppfylt.

Egenprodusert naturprogram fra Faktaavdelingen
Programansvarlig: Kjartan Trana
Prosjektleder Naturredaksjonen: Harald Reitan
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83


LENKER
  • Hjemmeside