Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 torsdag 27. mai 1999 kl 22.30 Å være perfekt

Å være perfekt (t)


NRK2 torsdag 27. mai kl 22.30
Å være perfekt

Et skremmende skjønnhetsideal

Jenteblader forteller hvordan jenter skal se ut, kle seg og leve - ofte uoppnåelige idealer for mange. Angst, depresjon og anoreksi kan bli resultatet. I denne svenske dokumentaren møter vi Linna Johansson, som reagerer på disse forbildene. Også ukebladredaktørene, som ofte er kvinner, kommer til orde.
Hva er det som bestemmer om du duger eller ikke? Hvem er det som bestemmer hva som er rett og galt, hvem som er vakker og hvem som er stygg? I reklamens verden, i musikkanalen MTV og i jentebladene finnes svarene. Der settes normene.
- Jentebladene utnytter tenåringenes usikkerhet. Budskapet er at du ikke duger som du er. Men om du kjøper bladet, kan du få hjelp til å oppnå lykke og framgang.
Det er Linna Johansson som målbærer denne kritikken. Han har reagert på det vrengebildet som hun mener jentebladene formidler. Og nå arbeider hun aktivt for å propagandere mot jentebladene og for et mer naturlig syn på hva som er skjønnhet. For holdninger som fremelskes i disse jentebladene kan skape angst, depresjoner, anoreksi - problemer som igjen kan føre til selvmord.

NRK2 torsdag kl 22.30

Bilde (via Scanpix/Internett)
Linna Johansson har gått aktivt ut og protestert mot det skjønnhetsidealet mange jenteblader formidler. (Foto: Leif Nybom/SVT)

Svensk dokumentar
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41