Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 20. november 2001 kl 22.00 Brennpunkt: Brennpunkt: Rikdom på blå resept

Pengesekken åpnes

– Akkurat så mye kan vi bruke av oljefondet, men ikke en krone mer! Dette svaret har vi stadig fått på spørsmålet om hvorfor vi i all vår rikdom ikke kan rette opp mangler og løse flere av samfunnets mange uløste oppgaver. Å bruke for mye oljepenger vil skape inflasjon og høyere rente - det vil skade norsk økonomi, har argumentet vært.

For å skjerme oss mot rikdommens fristelser gikk Arbeiderpartiet og Høyre for ti år siden inn for at statens overskudd fra petroleumsvirksomheten skulle settes på sparekonto i Norges Bank. Da milliardene begynte å renne inn på sparekontoen, fikk de samme partiene stigende problemer med å forklare hvorfor det å bruke mer av denne rikdommen til å løse høyt prioriterte oppgaver var uansvarlig politikk når andre mente det var fullt mulig.

Forvirring og skepsis
I våres - bare få måneder før valgkampen startet - fikk pipen en annen lyd. En ny resept som åpnet for mer bruk av oljepenger, ble drevet fram av Arbeiderpartiregjeringen godt hjulpet av Høyres daværende finanspolitiske frontfigur og nå påtroppende finansminister, Per Kristian Foss. Tiden var åpenbart inne for å åpne litt mer på pengesekken uten at det gjorde skade. Denne kursendringen skapte forvirring, skepsis - og direkte motstand fra dem som mener dette vil svekke industrien og gjøre oss mer oljeavhengige.

Var skade ved bruk av mer oljepenger likevel ikke en økonomisk naturlov? Var advarslene mot ikke å forrykke "budsjettbalansen” egentlig bare uttrykk for en politikk som like gjerne kan erstattes av en annen?

Det er arbeidskraft vi mangler - penger uten nok arbeidskraft fører til inflasjon. Men hvordan utnytter vi den arbeidskraften vi har? Hvis det er riktig å bruke mye mer til en aldrende befolkning senere, hvorfor kan vi ikke i større grad imøtekomme omsorgsbehovet allerede nå? Er det ikke også et spørsmål om hvordan vi bruker pengene?

Handle i utlandet
Frp mener det er både mulig og riktig å bruke enda flere milliarder hvis vi bare bruker dem på en måte som ikke bidrar til press i norsk økonomi - f.eks. hvis vi i større grad handler det vi trenger i utlandet. Denne måten å løse oppgaver på deles av flere. Tidligere olje- og energiminister i Gro Harlem Brundtlands regjering, Arvid Johanson, er en av dem. Statistisk Sentralbyrå har ikke modeller som kan beregne virkningene på norsk økonomi av slike innkjøp, sier Per R. Johansen derimot i SSBs forskningsavdeling.

Hvordan blir den nye resepten for bruk av oljepenger de kommende år når nå Frp er blitt samarbeidsregjeringens fremste støttespiller? Vil kutt i skatter og avgifter bidra til lavere rente?

Fokus har i økende grad vært rettet mot sentralbanksjef Svein Gjedrem og Norges Banks rentepolitikk. Brennpunkt har derfor innhentet sentralbanksjefens kommentar.

NRK Fakta
Egenprodusert dokumentar
Programansvarlig er Ebbe Ording tlf: 982 82 683 / 23 04 93 59
Pressekontakt: Magne Hansen, 23 04 90 00