Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 27. mai 2007 kl 22.05 Salmer til alle tider

Salmer til alle tider

Natur, liv og smak av ånd.

God pinse !
"Salmer til alle tider" inviterer til pinsefest, en livsbejaende halvtime der salmer og sanger viser oss sammenhengen mellom naturen, livet rundt oss og Ånden som kom på pinsedag for over 2000 år siden. Noen kaller denne dagen for kirkens fødselsdag.

Vi starter opp med pinsens store salmedikter Grundtvig. Salmene hans ånder av liv, natur og ikke minst gleder han seg over Ånden Gud sender. Odd Nordstoga og Kirsten Bråten Berg synger "Den signede dag" og litt senere i programmet hører vi Sangtimekoret med solist Bjarte Tennfjord i salmen "I all sin glans nu stråler solen."

Pinse det er glede og fest. I alle fall mener barnekoret Levende Lys akkurat det når de synger "Pinse, det er glede" av Erling Dittmann og Harald Herresthal. Så følger en gospelinspirert sang av Lars Mörlid og Peter Sandwall som beskriver ånden som "Vinden."

Gammel religiøs folketone har vi også fått plass til, "Hellig Ånd, O himmellue" framført av Arve Moen Bergset. Men pinse er ikke bare et norsk fenomen. Derfor har vi funnet frem en nigeriansk pinsesalme, "Kom, o helig ande." Pinse er natur, liv og ånd.

Kanskje ikke alle tenker på pinse når de synger "No livnar det i lundar", men når Kine Hellebust synger Elias Blix salme skal vi merke oss dette verset:

Så sende Gud sin Ande som dugg på turre jord. Då vakna liv i lande, då grøddest vent Guds ord.

Forrige salmenøtt
Riktig svar sist søndag skulle være salmen "Kjærlighet er lysets kilde", og vinnere av salmekruset ble:

Karla Grønbeck fra Aldra, Ingrid Berge fra Stryn og Arne Hagen fra Kvenvær.

Ny salmenøtt
Fra hvilken pinsesalme er strofen "Guds ånd la dem ord i munnen" hentet?

Send inn svaret ved å klikke her.

Du kan også skrive vanlig post, og da er adressen:

Salmer til alle tider,
NRK P1,
7005 Trondheim.

Frist for å svare: Onsdag 30. mai.