Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 mandag 18. februar 2008 kl 18.40 Barnetimen for de minste

"Helten frå Wainscottskogen" (1:10)

av Tor Seidler.

Høyrespel med Eindride Eidsvoll, Britt
Langlie, Liv B. Osa, Sverre Bentzen
m.fl.

Det er vår i Wainscottskogen! Røiskattane
som bur der er heilt yre og dansar villare enn
nokon gong.

Wendy Svartfot er ei vakker røiskattjente som
er på besøk hos onkelen og tanta si. Wendy er
svært populær hos røiskattgutane i Wainscott,
særleg Zeke med den fine kvite magen...

Musikken er ved Øystein Vesaas.