Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 27. mai 2003 kl 20.25 Timbuktu: Der vann er liv og melk er føde

Nye tider - og nye myter

En tuareg ofrer alt for dyrene sine, og må gå lange strekninger for å finne vann i tørketiden. (Foto: Carsten Sørensen)
En tuareg ofrer alt for dyrene sine, og må gå lange strekninger for å finne vann i tørketiden. (Foto: Carsten Sørensen)
Kolonialistene valgte å beskylde lokalbefolkningen for å ha manglende vilje og evne til å forvalte sine egne naturressurser på en korrekt måte.

Myten om en lokalbefolkning ute av stand til å forvalte naturen på en bærekraftig måte ble ført videre av de nye selvstendige statene i Afrika, om enn i andre forkledninger.

Beskyldt for ørkenspredning
I dag er det særlig nomadene som blir beskyldt for overbeiting og den påståtte forørkningen i Sahel. Der har man blant annet forsøkt å snu utviklingen ved å beplante områder med sanddyner. I dag har de fleste bistandsorganisasjoner sluttet med denne typen miljøprosjekter i det nordlige Sahel, fordi man har innsett det lokalbefolkningen alltid har visst: Det nytter ikke å kjempe mot et lunefullt klima. Det er bedre å tilpasse seg svingningene i nedbør og ressurstilfang, slik nomadene har hundrevis av års erfaringer med. Likevel fortsetter FNs forørkningskonvensjon å fastholde sitt syn på ørkenspredning som en alvorlig miljøtrussel i området.

Tilpasset naturens luner
Nyere forskning viser derimot at folks strategier og bruk av naturressurser nettopp er tilpasset den store klimatiske uforutsigbarheten som finnes i Sahel. Slik områdene brukes i dag, er den ingen fare for overbelastning av de fleste av områdene. Faktisk ser det ut til at nomadene har en av de mest gunstige måtene å utnytte de tørre områdene i Sahel på. Selv om det moderne samfunnet tilsynelatende står i stor kontrast til nomadelivet, har nettopp nomadene gjennom århundrene vist stor fleksibilitet og evne til å tilpasse seg omgivelsene.

Innkjøpt dokumentar i to deler
Regi: Carsten Sørensen
Pressekontakt: Eirin Grytbakk, tlf 23 04 86 96